ยังไม่ฟื้น!! นครสวรรค์จมบาดาล

วันที่ 13 ต.ค. 2554 เวลา 15:33 น.
ยังไม่ฟื้น!! นครสวรรค์จมบาดาล
โดยคาดว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ ไม่สามารถระบายน้ำได้จะทำให้น้ำท่วมขังทางหลวงไปอีกอย่างน้อย 1 เดือน