logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
18มงกุฎอ้างเลขามท.1รีดเงินช่วยน้ำท่วม

18มงกุฎอ้างเลขามท.1รีดเงินช่วยน้ำท่วม

13 ตุลาคม 2554

นายกอบจ.อุตรดิตถ์ เตือนอย่าหลงเชื่อแก๊ง 18 มงกุฎ อ้างเลขา มท.1 โทรขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพระนครศรีอยุธยา

นายกอบจ.อุตรดิตถ์ เตือนอย่าหลงเชื่อแก๊ง 18 มงกุฎ อ้างเลขา มท.1 โทรขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพระนครศรีอยุธยา

นายพีระศักดิ์ พอจิต นายกอบจ. อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ได้รับประสานงานจากกคณะทำงานของนายวิทยา ผิวผ่อง ผวจ.พระนครศรีอยุธยาว่า มีผู้แอบอ้างเป็นทีมงานของนายอารี ไกรนรา เลขานุการ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รมว.มหาดไทย ไปขอรับเงินบริจาคจำนวน 40,000 บาทจากนางวาสินี ผิวผ่อง นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา และนางภานุมาตีจ์ สมุทรคีรีจน์ นายกเหล่ากาชาด จ.อุตรดิตถ์ เพื่อนำไปสมทบกองทุนของ อบจ.อุตรดิตถ์ และเทศบาลตำบลท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ ที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
 
ทั้งนี้หลังเกิดเรื่องขึ้นได้แจ้งให้คณะทำงานของผวจ.พระนครศรีอยุธยาและผวจ.อุตรดิตถ์ทราบแล้วว่า อบจ.อุตรดิตถ์กับเทศบาลตำบลท่าเสา มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ไม่เคยขอรับการบริจาคจากหน่วยงานไดๆทั้งสิ้น เช่น เดียวกับกรณีดังกล่าว ไม่เกี่ยวข้องกับ อบจ.อุตรดิตถ์แต่อย่างได ล่าสุดทราบแล้วว่า ผู้แอบอ้างรายนี้ชื่ออะไร เคยเป็นอดีตพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุตรดิตถ์ เคยแอบอ้างเป็นเลขานุการนายประปา มาลีนนท์ รมช.หาดไทยเรียกรับเงินจากผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่อุตรดิตถ์มาแล้ว