สายไหม-ลำลูกกายังไม่ท่วม

วันที่ 12 ต.ค. 2554 เวลา 13:30 น.
ระดับน้ำในคลองหกวา-คลองสองเขตสายไหม ปริ่มถนน แต่ยังไม่เอ่อท่วม

เวลา 13.30 น.ระดับน้ำในคลองหกวาและคลองสองเขตสายไหมซึ่งเชื่อมต่อกับคลองรังสิตต่อเนื่องไปถึงเขตเทศบาลตำบลลำลูกกายังทรงตัวในระดับปริ่มถนน มีบางจุดเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนริมน้ำสูงระดับข้อเท้าโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่เหนือประตูระบายน้ำคลองสอง แต่ไม่ลุกลามขยายตัวไปยังพื้นที่อื่่นๆ ขณะที่หมู่บ้านจัดสรรที่อยู่นอกแนวถนนหทัยราษฎร์มีการเสริมกระสอบทรายเต็มที่ ส่วนการจราจรบนถนนลำลูกกายังเป็นปกติ ไม่มีน้ำเอ่อท่วม สภาพอากาศมีแดดแรง

นางนงพะงา บุญปักษ์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กล่าวว่า สถานการณ์น้ำยังเป็นปกติ ระดับน้ำปริ่มถนนต่อเนื่องหลายวันแล้ว และพื้นที่ที่มีน้ำเอ่อท่วมถือว่ามีสัดส่วนน้อยมากเมื่ือเทียบกับพื้นที่ทั้งหมด และสำนักงานเขตได้เร่งสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่ือง

อย่างไรก็ตาม หากระดับน้ำในคลองรังสิตเพิ่มสูงขึ้น คลองสองและคลองหกวาก็จะเพิ่มระดับสูงตามไปด้วย ขณะนี้กำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

บทความแนะนำ