สุรินทร์พร้อมเปิดรับจำนำข้าวพรุ่งนี้

วันที่ 06 ต.ค. 2554 เวลา 12:41 น.
สุรินทร์พร้อมแล้วกับการจำนำข้าว ตามนโยบายรัฐบาล เริ่มพรุ่งนี้ 2 จุดที่ อ.ชุมพลบุรีและอ.รัตนบุรี 

นายพิภพ   ดำทองสุข รองผวจ.สุรินทร์ กล่าวว่า ได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกำกับการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี  การประเมินผลผลิตข้าวนาปี การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ขั้นตอนการรับจำนำข้าว  การแบ่งเกรดโรงสีที่ยื่นความจำนง  การจัดเก็บใบประทวนสินค้า และแต่งตั้งตัวแทนเกษตรกรประจำจุดรับจำนำ  ที่จะเริ่มดำเนินการรับจำนำข้าววันที่ 7 ต.ค.นี้ไปจนถึงวันที่ 29 ก.พ. 2555

นายพิภพ   กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัดสุรินทร์ ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการเปิดรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 ทุกอย่างพร้อมแล้ว ซึ่งในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 นี้จะดำเนินการรับจำนำก่อน จำนวน 2 จุด คืออ.ชุมพลบุรีและอ.รัตนบุรี  ในส่วนของขั้นตอนหรือวิธีการรับจำนำข้าวเปลือก ดังนี้ คือ 1.เกษตรกรขอหนังสือรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555  จาก สนง.เกษตรในพื้นที่(เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรและผ่านการประชาคม)

2.นำข้าวเปลือกไปจำนำ ณ.โรงสีที่เข้าร่วมโครงการฯ(สังเกตสัญลักษณ์ธงสีฟ้า ติดที่หน้าโรงสี) เปิดรับ 08.00 - 18.00น. พร้อมใบรับรองเกษตรกร และบัตรประจำตัวประชาชน / วัดความชื้นข้าว  / ตรวจสอบคุณภาพข้าว / แจ้งราคาตามความชื้น / ชั่งน้ำหนักข้าว  / ใบรับฝากข้าว  3.รับใบประทวน ณ.โรงสีที่นำข้าวไปจำนำ ภายใน 3 วัน และ4.นำใบประทวนไปจำนำที่ ธกส. ในพื้นที่ (ธกส.จะโอนเงินเข้าบัญชี ภายใน 3 วัน)

สำหรับชนิดและราคารับจำนำปลูกข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555  ณ.ความชื้นไม่เกิน 15 %  อาทิ ข้าวเปลือกหอมมะลิ(42กรัม) ตันละ 20000 บาท ข้าวเปลือกหอมจังหวัด(40กรัม) ตันละ 18,000 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี(42กรัม) ตันละ 16,000 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว ตันละ 16,000 บาท