งานบุญตานก๋วยสลากภัตกลางกรุง

วันที่ 02 ต.ค. 2554 เวลา 19:09 น.
งานบุญตานก๋วยสลากภัตกลางกรุง
ชาวเหนือจัดงานประเพณีทำบุญตานก๋วยสลากภัตครั้งที่48 ประจำปี54ที่วัดเบญจมฯคนแห่ร่วมงานคึกคัก

งานประเพณีทำบุญตานก๋วยสลากภัต ครั้งที่48ปี2554ที่วัดเบญจมบพิตร จัดโดยพุทธบริษัทชาวเหนือ สมาคมชาวเหนือ ชมรมหนุ่มสาวชาวเหนือ ภายในงานมีการแสดงการละเล่นสะล้อ ซอ ซึง ซอล่องน่าน เป็นศิลปการแสดงของจังหวัดน่าน นอกจากนี้พ่อค้าได้นำกว่าง หรือนักรบแมลงแห่งเมืองเหนือมาขายหน้าวัดด้วย

ภาพ/ธิติ วรรณมณฑา