แห่ม้าศึกกินเจเมืองคอนคึกคัก

วันที่ 01 ต.ค. 2554 เวลา 20:28 น.
แห่ม้าศึกกินเจเมืองคอนคึกคัก
ขบวนแห่อัญเชิญองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายออกโปรดลูกในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอย่างคึกคัก

มูลนิธิใต้เต็กเซี้ยงตึ้ง และศาลเจ้าซานาจาไทจื้อ เคลื่อนขบวนแห่อัญเชิญองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายออกโปรดลูกของงานประเพณีกินเจไปตามถนนราชดำเนินในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อย่างคึกคักซึ่งเจ้าของกิจการร้านค้าต่างๆ ได้ตั้งโต๊ะบูชา มีเครื่องเซ่นไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว และให้กิจการรุ่งเรือง
 
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีการสมาทานศีลกินเจงดเว้นไม่กระทำกิจใดๆ อันจะนำมาซึ่งการเบียดเบียนให้เดือดร้อนแก่สัตว์โลกทั้งหลาย ถือเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต ดั่งคำกล่าวที่ว่า “กินเจหนึ่งมื้อ หมื่นชีวิตรอด” ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ในขบวนแห่มีการใช้เหล็กแหลมแทงอวัยวะต่างๆ รวมทั้งมีการทรงมาศึก และเทพศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ สร้างความหวาดเสียวเป็นอย่างมาก และมีชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
 
นอกจากนี้ประเพณีถือศีลกินเจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นงานบุญและถือเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต การกินเจที่แท้จริงนั้น มีการฝึกฝน กาย วาจา ใจ ให้สะอาด สว่าง สงบ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกินเจในงานกินเจเดือน 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.ถึงวันที่ 5 ต.ค. รวม 10 วัน 10 คืน ซึ่งผู้ถือศีลกินเจได้แต่งกายนุ่งขาว ห่มขาว บ่งบอกถึงความรักและความบริสุทธิ์ใจต่อเพื่อนร่วมโลกด้วย