ในหลวง ฯ พระราชทานสิ่งของน้ำท่วมชัยนาท

วันที่ 01 ต.ค. 2554 เวลา 19:09 น.
ในหลวง ฯ พระราชทานสิ่งของให้ชาวบ้านน้ำท่วมจ.ชัยนาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายประวิทย์ หาญณรงค์ รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ นำสิ่งของพระราชทาน จำนวน 2,000 ชุด มามอบให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเสือโฮก ณ บริเวณริมถนนพหลโยธิน หมายเลข 1 (ชัยนาท-ตาคลี) อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

ด้านสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดชัยนาทขณะนี้ มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทุกอำเภอ ในทั้งหมด 8 อำเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 25,391 ครัวเรือน 72,602 คน โดยสถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในสภาวะทรงตัว และรุนแรงอยู่เฉพาะพื้นที่อำเภอริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอมโนรมย์ อำเภอวัดสิงห์ และอำเภอสรรพยา ในส่วนของพื้นที่ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท และตำบลตลุก อำเภอสรรพยา ยังคงได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้น เอ่อล้นแนวคันคลองชลประทาน และพนังกั้นน้ำที่พังบริเวณตำบลธรรมมามูล เข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมาก คาดต้องใช้ระยะเวลากว่าที่ปริมาณน้ำจะลดลง