ร้านขายอาหารเจเมืองตรังซบเซา

วันที่ 01 ต.ค. 2554 เวลา 14:11 น.
ธุรกิจจำหน่ายอาหารเจโอดยอดขายตกต่ำเจอทั้งฝนตกชุก น้ำท่วมใหญ่ ร้านค้าเยอะ และวัตถุดิบแพง

บรรยากาศจำหน่ายอาหารเจ ตามร้านต่างๆ  ในช่วงเทศกาลประเพณีถือศีลกินผัก หรือถือศีลกินเจ จ.ตรัง ประจำปี 2554  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ก.ย. - 5 ต.ค. ไม่คึกคักเท่าที่ควรเนืองจากต้องเจอทั้งฝนตกชุก น้ำท่วมใหญ่ ร้านค้าแข่งขันกันอย่างดุเดือดแล้วยังต้องเผชิญกับวัตถุดิบแพง
 
นางจันทิมา มุณีกุล เลขานุการชมรมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดตรัง และเจ้าของร้านสีฟ้า ไลฟ์สไตล์ฟู๊ด กล่าวว่า  โดยภาพรวมของการจำหน่ายอาหารเจในปี 2554  มีหลายปัจจัยที่ทำให้บรรยากาศค่อนข้างจะซบเซา  และมียอดตกลงไปกว่าปีที่แล้วประมาณ 10-20 %  โดยเฉพาะปัจจัยจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ  ทั้งฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องในจังหวัดตรัง  รวมทั้งการเกิดภาวะน้ำท่วมใหญ่ในระดับประเทศ  ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวลงระดับหนึ่ง  ขณะที่นักท่องเที่ยวเองก็ไม่สะดวกในการเดินทาง
 
นอกจากนั้น ยังเป็นผลมาจากการที่มีร้านอาหารเจเพิ่มขึ้น  ทำให้ปริมาณของลูกค้าซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด ต้องกระจายออกไปในแต่ละแห่ง  ที่สำคัญก็คือ วัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นอาหารเจมีราคาสูงขึ้นมาก  โดยเฉพาะพืชผักบางชนิดที่มีการปรับขึ้นแบบรายวัน  รวมไปถึงโปรตีนเกษตร หรือส่วนผสมในการปรุงอาหาร  แต่ร้านส่วนใหญ่ก็ยังคงพยายามตรึงราคาเอาไว้เท่ากับปีที่แล้ว  หรืออาจจะเพิ่มขึ้นในบางเมนูเพียงแค่เล็กน้อย  เพื่อมิให้กระทบต่อผู้บริโภค ที่ส่วนใหญ่ต่างก็เข้าใจดี  เนื่องจากเทศกาลถือศีลกินผักในปีหนึ่งๆ จะมีแค่ไม่กี่วัน
 
อย่างไรก็ตาม เฉพาะในส่วนของร้านสีฟ้า ไลฟ์สไตล์ฟู๊ด นั้น  ยังคงให้ความสำคัญในส่วนของคุณภาพอาหารเจเป็นสำคัญ  โดยยอมเลือกใช้วัตถุดิบบางชนิดแม้จะมีราคาสูง  เช่น เปลี่ยนจากโปรตีนเกษตร มาเป็นโปรตีนสตาร์ฟู๊ด แนวสุขภาพ  พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนเมนูให้มีความหลากหลายมากขึ้น  ทำให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานอาหารเจได้ โดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของราคา  เพราะทางร้านยังคงเดิมไว้เหมือนกับอาหารประเภทอื่น  แม้ว่าจะต้องใช้ต้นทุนสูงขึ้น เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้า  และเป็นการช่วยสืบสานประเพณีโบราณ