น้ำท่วมพิจิตรยังวิกฤตขอด่วนเสื้อชูชีพ-ส้วม

วันที่ 01 ต.ค. 2554 เวลา 13:56 น.
น้ำท่วมพิจิตรยังวิกฤตขอด่วนเสื้อชูชีพ-ส้วม
น้ำท่วมเมืองชาละวันยังวิกฤตถนนสายหลักยังสัญจรไม่ได้ ชาวบ้านต้องการเสื้อชูชีพ-ส้วม

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ และนายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผวจ.พิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จ.พิจิตร ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับจังหวัดที่กำลังประสบอุทกภัย โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อวันที่ 1 ต.ค.
         
นายศิริวัฒน์ ซึ่งรับผิดชอบ จ.พิจิตร ได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.พิจิตร ว่า ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งหมด 12 อำเภอ โดยสถานการณ์หนักอยู่ที่ 8 อำเภอ ในเขตลุ่มน้ำแม่น้ำน่าน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองพิจิตร อ.ตะพานหิน อ.บางมูลนาก และแม่น้ำยม 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.วชิรบารมี อ.สามง่าม อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.บึงนาราง และ อ.โพทะเล ระดับน้ำขณะนี้ทรงตัวและยังสูงกว่าจุดวิกฤติกว่า 1 เมตร
 
นอกจากนี้ปัญหาของ จ.พิจิตร ในขณะนี้ เป็นเรื่องของถนนที่ใช้ในการสัญจรที่ถนนสายหลักถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถสัญจรได้ ต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางสายรองแทน ส่วนความต้องการของ จ.พิจิตร ขณะนี้คือ ต้องการเรือเพื่อใช้สัญจร เสื้อชูชีพ เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก สุขาเคลื่อนที่ และปัญหาขยะที่มีจำนวนมากเนื่องจากไม่มีที่กำจัด
         
สำหรับพื้นที่ จ.พิจิตร ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัย 12 อำเภอ 83 ตำบล 3 เทศบาลเมือง 730 หมู่บ้าน 42,996 ครัวเรือน บ้านพัง 4 หลัง เสียชีวิต 34 รายพื้นที่เกษตร พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 510,453 ไร่ เส้นทางคมนาคม ชำรุด 162 สาย ทางหลวงแผ่นดิน 13 สาย รถเล็กผ่านไม่ได้ 9 สาย ทางหลวงชนบท 35 สาย ท่อระบายน้ำ 4 แห่ง โรงเรียนถูกน้ำท่วม จำนวน 124 แห่ง วัด จำนวน 122 แห่ง

 

ภาพประกอบข่าว