คนเชียงใหม่นับพันถูกตัดขาด

วันที่ 30 ก.ย. 2554 เวลา 20:35 น.
หลายพื้นที่เมืองเชียงใหม่ยังอ่วม พบบางจุดมีน้ำสูง 1.50 เมตร ขณะที่ ต.หนองหอย ประชาชนกว่า 2,000 ถูกตัดขาด

ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ แม้น้ำปิงจะลดระดับลง แต่หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูง โดยชาวบ้านหมู่ 1, 2 และ 3 เขตเทศบาลตำบลหนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบเดือดร้อนหนักมา 48 ชั่วโมงแล้ว ยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง นายนพดล บุญมา หัวหน้าสำนักเทศบาลตำบลหนองหอย กล่าวว่า ขณะนี้หมู่บ้านหมู่ 1, 2 และ 3 คือ บ้านหนองหอย บ้านโรงวัว และ บ้านเสาหิน ระดับน้ำท่วมสูง 1.50 เมตร บางแห่งน้ำท่วมจนมิดหลังคา ส่วนที่หมู่ที่ 4, 5, 6 และ 7 คือ บ้านสันป่าเลียง เมืองสาด หมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ และบ้านชัยพฤกษ์ ระดับน้ำกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่า เย็นนี้น้ำจะเข้าท่วมทั้งหมด โดยในหมู่บ้านยังไม่ได้มีการแจกถุงยังชีพ ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ รับปากจะส่งมอบให้ 2,000 ถุง อีกทั้งยังขาดแคลนเรือที่จะขนอาหารเข้าไปแจก โดยมีประชาชนติดค้างอยู่ในหมู่บ้านประมาณ 2,000 คน จึงขอให้ทางจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว