โคราชใกล้วิกฤต 4 เขื่อนน้ำใกล้เต็ม

  • วันที่ 17 ก.ย. 2554 เวลา 21:32 น.

ปริมาณน้ำ 4 เขื่อนนครราชสีมาใกล้วิกฤต ผู้ว่าฯประกาศภัยพิบัติในเขตน้ำท่วมขัง 8 อำเภอ เร่งระบายน้ำออก

ม.ล.อนุมาศ ทองแถม ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่รวม 4 แห่ง ของ จ.นครราชสีมา เกือบเต็มระดับความจุของอ่างทั้งหมดแล้ว เฉลี่ยประมาณร้อยละ 84 โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำรวม 257.88 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 82 ของความจุที่ระดับกักเก็บ 314 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย มีปริมาณน้ำรวม 96.69 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 88.20 ของความจุที่ระดับกักเก็บ 110 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำลำมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำ 117.27 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 83 .17 ของความจุที่ระดับกักเก็บ 141 ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำ 245 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 89.09 ของความจุที่ระดับกักเก็บ 275 ล้าน ลบ.ม. ทางเขื่อนต้องเร่งพร่องน้ำ ลงสู่ลำน้ำสาขาใต้เขื่อนเพื่อรองรับมรสุมลูกใหม่ที่เข้ามาในวันระหว่าง 18-20 ก.ย. ทำให้พื้นที่ลุ่มที่น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ของ จ.นครราชสีมาถูกน้ำท่วม
         
ขณะที่ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.นครราชสีมา สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย ขณะนี้ปริมาณน้ำเก็บกักไม่เหลือแล้วก็คือว่า ฝนตกลงมาเท่าไรไหลออกจากเขื่อนเท่านั้น แต่พื้นที่ที่จะส่งผลกระทบของเขื่อนไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ชุมชน เมืองของ อ.ปักธงชัย แต่จะส่งผลต่อพื้นที่การเกษตร พวกไร่ นา ในท้องที่ อ.ปักธงชัย และ อ.โชคชัย ฉะนั้นในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน รวมทั้งนาข้าวต่างๆ ที่เราจะเก็บเกี่ยวได้ก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้เร่งเก็บเกี่ยวแล้ว
         
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มของ อ.ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา วังน้ำเขียว ปักธงชัย และโชคชัย น้ำเริ่มหลากไปยัง อ.เฉลิมพระเกียรติ ตนได้ประกาศเขตภัยพิบัติในส่วนที่ถูกน้ำท่วมแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ต้องเร่งระบายน้ำที่ค้างอยู่ในพื้นที่ให้เร็วที่สุด เพราะมีพยากรณ์จากสถานีอุตุนิยมวิทยา นครราชสีมา คาดว่าจะมีร่องมรสุมเกิดขึ้นใน จ.นครราชสีมาวันที่ 18-20 ก.ย.นี้.

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ