เติ้งลุยแจกถุงยังชีพสุโขทัย

  • วันที่ 14 ก.ย. 2554 เวลา 21:10 น.

เติ้งลุยแจกถุงยังชีพสุโขทัย

ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานำ 2 รัฐมนตรีลุยแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมสุโขทัย

นายบรรหาร  ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วยนายธีระ  วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ และนายชุมพล  ศิลปอาชา รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นั่งเรือท้องแบนแจกถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ของ ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัยซึ่งถูกน้ำท่วมขังมานานกว่า 3 เดือน รวมทั้งมีวัวได้รับผลกระทบ ขาดแคลนหญ้าและฟาง อีกกว่า 500 ตัว

นอกจากนี้คณะของรมว.เกษตรและสหกรณ์ ยังได้มอบเงินแก่เกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมพื้นที่ไร่นาในล๊อตแรก จำนวน 11 หมู่บ้าน เกษตรกร 1,043 ราย พื้นที่เสียหาย 21,456 ไร่ รวมเป็นเงินช่วยเหลือ 48,768,416 บาท   หลังจากนั้นฟังสรุปรายงานของกรมชลประทานถึงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่บางระกำ ระบุว่า แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ การบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ำยม โครงข่ายแก้มลิงฝั่งขวาของแม่น้ำยม ในระยะเร่งด่วน 

ทั้งนี้คือ ขุดลอกบึงตระเคร็ง พื้นที่ 1,300 ไร่ ปริมาณน้ำกักเก็บ 6 ล้าน ลบ.ม ขุดลอกแก้มลิงบึงขี้แร้ง พื้นที่ 300 ไร่ ปริมาณกักเก็บน้ำ 1.5 ล้านลบ.ม และบึงระมาน พื้นที่ 2,500 ไร่ ปริมาณกักเก็บน้ำ 12 ล้านลบ.ม รวมพื้นที่กักเก็บ 32.5 ล้านลบ.ม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 925 ล้านบาท โดยวางแผนก่อสร้างในงบปี 2555 แล้วเสร็จปี 2557

ข่าวอื่นๆ