ทัพภาค2พร้อมถกไทย-เขมร

  • วันที่ 22 ส.ค. 2554 เวลา 16:48 น.

โฆษกกองทัพภาค2พร้อมจัดประชุมอาร์บีซีที่นครราชสีมาช่วง 23-25 ส.ค. คาดถกแค่ชั่วโมงเดียวรู้ผล

พ.อ.พิเศษ ประวิทย์ หูแก้ว โฆษกกองทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ขณะนี้ทางกองทัพภาคที่ 2 ได้กำหนดสถานที่ที่จะใช้ทำการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (อาร์บีซี) ระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค. ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา โดยกำหนดการประชุมนั้นในวันที่ 23 ส.ค.2554 ทางคณะของฝ่ายกัมพูชา นำโดยพล.อ.เจีย มอญ ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 4 กัมพูชา  พร้อมด้วยผวจ.อุดรมีชัย และจ.พระวิหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และหน่วยงานด้านความมั่นคง รวม 33 คน จะเดินทางมาถึงโรงแรมสีมาธานีในเวลา 15.30 น. ซึ่งทางพล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาทหารระดับภูมิภาค รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา จะเป็นผู้ให้การต้อนรับ 

จากนั้นในวันที่ 24 ส.ค.2554 เวลา 10.00 น. ทางคณะของพล.อ.เจีย มอญ ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 4 กัมพูชา พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และหน่วยงานด้านความมั่นคง จะร่วมประชุมกับทางพล.ท.ธวัชชัย ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารแนวชายแดน ไทย - กัมพูชา ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 และผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัดแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ประกอบด้วยอุบลราชธานี , บุรีรัมย์ , สุรินทร์ และศรีสะเกษ จะเข้าร่วมประชุมหารือกันที่ห้องประชุมอรพิม โรงแรมสีมาธานี 

ทั้งนี้วาระการประชุม จะมี 3 หัวข้อประชุมหลัก วาระที่ 1 เป็นการประชุมหารือและพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 2 ประเทศในด้านการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา วาระที่ 2 จะมีการหารือกันในเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสังคม ซึ่งประกอบด้วยปัญหายาเสพติด และสิ่งผิดกฏหมาย รวมถึงปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าตามแนวชายแดน และวาระสุดท้าย จะมีการหารือกันด้านความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

อย่างไรก็ตามส่วนกรณีการพิจารณาหารือร่วมกันในประเด็นของการปรับกำลังทหารตามคำสั่งของศาลโลกนั้นยังไม่มีการระบุลงไปในวาระการประชุม และหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นประมาณ 11.00 น. ทางพล.อ.เจียมอญ และพล.ธวัชชัย  จะร่วมกับแถลงผลการประชุมต่อสื่อมวลชนพร้อมกันที่ห้องประชุมพิมาย ภายในโรงแรมสีมาธานี 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ