เขมรตอบรับถกอาร์บีซีที่โคราช

  • วันที่ 11 ส.ค. 2554 เวลา 15:54 น.

โฆษกกองทัพภาคที่ 2 เผย กัมพูชาตอบรับเข้าร่วมประชุมอาร์บีซีที่โคราชเรียบร้อยแล้ว 23-25 ส.ค.นี้

พ.อ.พิเศษประวิทย์ หูแก้ว โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ทางฝ่ายกัมพูชาได้ตอบรับเข้าร่วมประชุมกรรมการชายแดนภูมิภาคไทย-กัมพูชา หรือ อาร์บีซีที่จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23 – 25 ส.ค.นี้เรียบร้อยแล้ว
 
ขณะที่ทางฝ่ายทหารพล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่ ก็จะเข้าประชุมร่วมกับทาง พล.ท.เจียมอน ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 4 ของกัมพูชาจะเป็นผู้นำคณะนายทหารของฝ่ายกัมพูชาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยจะมีการปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาร่วมกันถึงแนวทางการปรับกำลังทหารของทั้งสองฝ่ายออกจากพื้นที่เขตปลอดทหาร ตามคำสั่งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือ ศาลโลก ร่วมกับทาง พล.ท.เจียมอน ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 4 ของกัมพูชา
 
"ทั้งสองประเทศจะมีแนวทางความเป็นไปได้อย่างไร ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับผลการหารือในครั้งนั้น และเมื่อได้ผลการหารือออกมาแล้วทางแม่ทัพภาคที่ 2 ก็จะนำผลการหารือนั้นรายงานไปยังผู้บัญชาการทหารบก เพื่อให้นำเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลต่อไป"พ.อ.พิเศษประวิทย์ กล่าว
 

ข่าวอื่นๆ