กรมชลเร่งระบายน้ำท่วมขังอีสาน

วันที่ 01 ส.ค. 2554 เวลา 14:25 น.
กรมชลเร่งระบายน้ำท่วมขังอีสาน
กรมชลประทานเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคอีสานหลังเจอพายุนกเตนถล่มยันอ่างเก็บน้ำยังรับไหว

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมลประทานจะเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ ให้เร็วที่สุด หลังจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “นกเตน" ส่งผลให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยในเขตภาคเหนือ ที่จังหวัดแพร่ ฝนที่ตกหนักทำให้แม่น้ำยมมีระดับสูงขึ้น และเริ่มไหลลงสู่เขตเทศบาลเมืองแพร่ กอรปกับมีฝนตกในเขตอำเภอเมืองแพร่จำนวนมาก ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน ปัจจุบันในเขตเทศบาลเมือง จ.แพร่ น้ำได้ลดลงสู่ภาวะปกติแล้ว ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำยม

ทั้งนี้ ระดับน้ำที่สถานี Y1.C สะพานบ้านน้ำโค้ง เมื่อเวลา 11.00 น.(1 ส.ค.) วัดได้ 9.35 ม. (ระดับตลิ่ง 8.20 ม.) สูงกว่าตลิ่ง 1.15 ม. คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ ส่วนที่จังหวัดน่าน ฝนที่ตกหนักทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยแฮตจำนวนมาก ทำให้มีน้ำไหลล้นอาคารระบายน้ำสูง 88 ซม. เกิดน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนริมห้วยแฮตสูงประมาณ 20-30 ซม. บริเวณบ้านทุ่งน้อย หนองบัว แสงดาว ต.ห้วยแก้ว และบ้านหนองเต่า ต.ม่วงติ๊ด ปัจจุบันฝนเริ่มหยุดตก คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันพรุ่งนี้
         
สำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่จังหวัดนครพนม มีน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำสงคราม ตั้งแต่อำเภอบ้านแพง นาทม ศรีสงคราม ท่าอุเทน และอ.เมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ส่วนใหญ่เกษตรกรไม่ทำการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ประมาณ  4-5 วัน ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสงคราม
         
จังหวัดสกลนคร เกิดน้ำท่วมชุมชนริมหนองหาร อ.เมือง และอ.โคกศรีสุพรรณ เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน ปริมาณน้ำส่วนนี้จะระบายลงสู่ ประตูระบายน้ำสุรัสวดี ก่อนที่จะไหลลงสู่ลำน้ำก่ำและแม่น้ำโขงเป็นลำดับ หากฝนไม่ตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในอีกประมาณ 20 วันข้างหน้านี้
         
จังหวัดหนองคาย ฝนที่ตกหนักทำให้ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย มีน้ำท่วมสูงประมาณ 70 ซม. กรมชลประทานได้ส่งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 6 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังแล้ว ปัจจุบันระดับน้ำท่วมลดลงเหลือประมาณ 30 ซม. คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่ 2 สิงหาคม สำหรับพื้นที่รอบนอก ยังมีน้ำท่วมในพื้นที่ราบลุ่มบริเวณอ.ท่าบ่อ ประมาณ 2,000 ไร่ น้ำจะไหลลงสู่ลำห้วยโมง คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 3 วัน
         
จังหวัดอุดรธานี  ฝนที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ซึ่งได้เร่งระบายน้ำผ่านทางระบบระบายน้ำที่กรมชลประทานได้ก่อสร้างไว้ ทำให้ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว คงเหลือน้ำท่วมในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่ง สำหรับอ่างเก็บน้ำลำพันชาด ที่มีความจุ 47 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 54 ล้าน ลบ.ม.( 116 %) มีน้ำล้นทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน(Spillway) สูงประมาณ 58 ซม. ได้เร่งระบายน้ำผ่านท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา เต็มศักยภาพ 6.45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้ ปริมาณน้ำที่ล้นจะลงสู่ลำน้ำธรรมชาติ ไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำแต่อย่างใด
         
อย่างไรก็ตาม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทุกแห่ง ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 24,000 ล้านลูกบาศก์เมตร