ไข้เลือดออกระบาดพิจิตรดับ2

วันที่ 27 ก.ค. 2554 เวลา 21:08 น.
ไข้เลือดออกระบาดพิจิตรดับ2
โรคไข้เลือดออกระบาดหนักพิจิตรพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าตัว เสียชีวิตแล้ว 2 ราย

นพ.ประจักษ์ วัฒนะกูล สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ได้กำชับให้สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ เร่งนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้งเกือบ 900 หมู่บ้านใน 12 อำเภอเร่งลงพื้นที่เคาะประตูบ้านทุกหลังคาเรือน เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน เนื่องจากขณะนี้พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการระบาดไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าตัว โดยมีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน 2 ราย คือ เด็กหญิงวัย 7 ปี ชาวอำเภอสามง่ามและเด็กหญิงวัย 17 ปี ชาวอำเภอทับคล้อ หลังจากป่วยด้วยอาการไข้เลือดออกและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่จังหวัดพิจิตร แต่อาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต 

อย่างไรก็ตามแพทย์ได้เก็บตัวอย่างโลหิตส่งไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อหาสายพันธ์ของไข้เลือดออก  ดังนั้นทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จึงต้องเร่งรัดให้สาธารณสุขอำเภอและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกพื้นที่ เร่งปูพรมกวาดล้างแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก  อีกทั้งขณะนี้มีฝนตกชุกและตกต่อเนื่องกัน ทำให้ไข้เลือดออกระบาดอย่างรุนแรง  ส่งผลให้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงปัจจุบันพบมีประชาชน ตั้งแต่เล็กอายุ 1 ปีไปจนถึงผู้สูงอายุ ถูกยุงลายกัดและป่วยเป็นไข้เลือดออก เข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลของรัฐตามอำเภอต่างๆ ในจังหวัดพิจิตรกว่า 1 พันคน