เสียงแสบๆคันๆจากโลกโซเชียลกรณีแบนหนัง"อาบัติ"

วันที่ 13 ต.ค. 2558 เวลา 14:23 น.
เสียงแสบๆคันๆจากโลกโซเชียลกรณีแบนหนัง"อาบัติ"
หลากหลายเสียงสะท้อนแสบๆคันๆจากโลกโซเชียลกรณีแบนหนัง"อาบัติ"

หลังจากกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศสั่งแบนภาพยนตร์เรื่อง "อาบัติ" โดยให้เหตุผล 4 ประการที่ทำให้ต้องสั่งแบนภาพยนตร์เรื่องนี้เ เนื่องจากมีเนื้อหาไม่เหมาะสม คือ 1.ปรากฏภาพสามเณรเสพของมึนเมา มีภาพสามเณรใช้ความรุนแรง พูดความสัมพันธ์และใช้คำพูดเชิงชู้สาวที่ไม่เหมาะสม และมีการแสดงความไม่เคารพต่อพระพุทธรูป

ทั้งนี้ยังระบุด้วยว่า หากต้องการจะให้ฉายต่อ ก็ต้องนำภาพยนตร์ดังกล่าวกลับไปแก้ไขเนื้อหาใหม่ ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นภาพยนตร์เรื่อง "อาบัติ" ถูกแบนในไทย หลังจากที่มติสั่งห้ามฉาย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ เผย 4 เหตุผลที่ต้องแบน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ต.ค. เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากโลกโซเชียลอย่างกว้างขวาง เพจชื่อดังหลายแห่งพากันคัดค้านมติดังกล่าว ผ่านภาพถ่าย อินโฟกราฟฟิค และภาพตัดต่อแสบๆคันๆ

จะเจ็บแสบแค่ไหนไปดูกัน ...

เพจเฟซบุ๊ก Jod 8riew

ที่มา https://www.facebook.com/OmeagaJod

เพจเฟซบุ๊ก ละครสะท้อนอะไร

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา https://www.facebook.com/satonlakhon/photos/a.599094626860325.1073741828.599091746860613/656009661168821/?type=3&theater

พจเฟซบุ๊ก การ์ตูนบั่นทอน

ที่มา https://www.facebook.com/cartoonbuntorn

เพจเฟซบุ๊ก contrast

ที่มา https://www.facebook.com/ContrastTH/photos/a.400342816680865.82491.399814953400318/895477527167389/?type=3&permPage=1

เพจเฟซบุ๊ก The Movies Addict

ที่มา https://www.facebook.com/themoviesadd/photos/a.626603530737294.1073741828.626596307404683/978996712164639/?type=3

เฟซบุ๊ก Nelson S. Howe

ที่มา https://www.facebook.com/seniornelsondancing

เพจเฟซบุ๊ก จบข่าว

ที่มา https://www.facebook.com/CheckBait/photos/a.834877716590847.1073741828.834742146604404/884604011618217/?type=3&theater

นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตอีกจำนวนหนึ่งรณรงค์ล่ารายชื่อ เรียกร้องในหัวข้อ "รณรงค์ให้ฉายภาพยนตร์เรื่อง " อาบัติ " (โดยไม่เซ็นเซอร์เนื้อหาใดๆ)" โดย Worakasem Rungmekarat ใจความสำคัญดังนี้

อยากให้ภาพยนตร์เรื่อง " อาบัติ " ได้เข้าฉายตามปกติ โดยไม่มีการตัดตอน ปรับแก้เนื้อหาใด ๆ

ทั้งนี้เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้เห็นอีกมุมอันเป็นมุมแห่งความเสื่อมที่เกาะกินพระพุทธศาสนา ยังผลทำให้พระศาสนาเสื่อมทรามเพราะ " พวกอลัชชี นอกรีต " ที่นับวันจะยิ่งมีพฤติการณ์อันต่ำช้า ลบหลู่ศาสนา บิดเบือนพระธรรมคำสอน หากินกับผ้าเหลือง เพื่อความสุขสบายส่วนตน  มิได้มีเจตนาที่จะบวชเข้ามาเพื่อสืบทอดพระศาสนาโดยเลื่อมใสอย่างแท้จริงดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมีพระปณิธานไว้ ... แต่กลับบวชเข้าสู่พระศาสนาเพื่อมุ่งหวังแต่ ลาภ ยศ สรรเสริญ อันถือเป็น " กิเลส " ที่พระสงฆ์ผู้สืบทอดพระศาสนาซึ่งเป็นผู้เจริญแล้ว จักได้ปลดปลงซึ่งกิเลสเหล่านั้นตามพระธรรมคำสอน

ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง " อาบัติ " นี้ จะได้ตีแผ่นำเสนอพฤติกรรมนอกรีตในพระศาสนาบางอย่างของบุคคลบางกลุ่มที่มุ่งร้ายต่อพระศาสนา มุ่งหวังผลประโยชน์ ลาภอันมิควรได้จากความศรัทธาที่มิได้มาพร้อมด้วยสติออกมาให้เราได้รับรู้ในเสี้ยวมุมหนึ่ง ( ซึ่งจริงๆแล้วยังมีที่แย่ยิ่งกว่านี้อยู่อีกมาก ) ผ่านตัวละครในเนื้อเรื่อง เพื่อที่จะได้ทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายตระหนักรู้ และตื่นตัวในการที่จะดูแลและปกป้อง ทนุบำรุงพระศาสนาประจำชาติไทย ให้ดำรงไว้ซึ่งความน่าเลื่อมใส เป็นไปตามพระปณิธานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ที่มา https://www.change.org/p/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF-%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%94%E0%B9%86?recruiter=161995524&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_term=des-lg-no_src-no_msg&fb_ref=Default