posttoday

บอร์ดไฟเขียว "สุปรีดา" นั่งผู้จัดการสสส.

22 มกราคม 2559

บอร์ดสสส.ตั้งกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ แทนคนที่ถูกปลดภายใน 30 วันจ่อหารือคตร.เลิกแช่แข็งเงินกองทุน

บอร์ดสสส.ตั้งกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ แทนคนที่ถูกปลดภายใน 30 วันจ่อหารือคตร.เลิกแช่แข็งเงินกองทุน

วันที่ 22 ม.ค. ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้การรับรองผู้จัดการสสส. คนใหม่ ได้แก่ ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการสสส. ซึ่งปัจจุบันรักษาการแทน ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ อดีตผู้จัดการสสส.ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

ทั้งนี้ ทพ.สุปรีดา ปัจจุบัน อายุ 55 ปี จบการศึกษาปริญญาเอกด้านระบาดวิทยาและสาธารณสุข จาก University of London เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. และรองผู้จัดการสสส. ตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังมีมติให้ตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสสส.แทนตำแหน่งเดิม ที่ถูกคำสั่งมาตรา 44 ให้พ้นจากจำแหน่ง โดยให้ นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษากองทุนฯ เป็นประธานกรรมการสรรหา นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้แทนสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี นายระพีพันธุ์ สริวิวัฒน์ อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางทิชา ณ นคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทพ.ศิริเกียรติ เหลืองกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เป็นกรรมการ โดยให้ผู้จัดการสสส.หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ

พล.ร.อ.ณรงค์ เปิดเผยว่า หลังจากนี้จะมีการเปิดรับสรรหารายชื่อทั้งทางสื่อมวลชนและเว็บไซต์ โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาและสรุปรายชื่อมายังคณะกรรมการสสส.ต่อไป โดยจะดำเนินการให้เสร็จภายใน 30 วัน รวมถึงคณะกรรมการ จะหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อสอบถามว่าคณะกรรมการที่ถูกให้พ้นจากตำแหน่ง สามารถเข้ารับการสรรหาได้ใหม่หรือไม่

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวอีกว่า คณะกรรมการจะเร่งหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ (คตร.)  ว่าจะมีการเร่งรัดปล่อยเงินโครงการที่มีงบเกิน 5 ล้านบาทต่อปีอย่างไรได้บ้าง โดยจะทำควบคู่กับการแก้ไขระเบียบ ตอนนี้ยังไม่มีการอนุมัติให้ปล่อยเงิน การปลดล็อคขึ้นอยู่กับการทำงานของสสส.เองด้วย คิดว่าต้องมีการปรับระเบียบก่อนถึงจะปลดล็อคคตร.ได้ เช่น การนิยามคำว่าสุขภาวะที่กว้าง

"ส่วนตัวคิดว่าต้องปรับการดำเนินการให้แคบลงบ้าง อย่างไรก็ตาม ตัองไปคุยกันในคณะกรรมการหลังจากนี้ แต่ในที่ประชุมวันนี้ไม่ได้มีการหารือเรื่องภาษี เพราะอยู่นอกเหนือประเด็น กระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลประเด็นนี้" พล.ร.อ.ณรงค์กล่าว

เมื่อถามถึงกระแสการนำเงินสสส.ไปทำโครงการประชารัฐ พล.ร.อ.ณรงค์กล่าวว่าส่วนตัวตนเชื่อว่าโครงการประชารัฐมีความเกี่ยวข้องกับสสส. แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นประชารัฐแล้วจะได้รับอนุมัติ ต้องดูความคุ้มค่าโครงการด้วย

ด้าน ทพ.สุปรีดากล่าวว่าทางสสส.ได้ประสานไปทางกรมสรรพากรและมีการเจรจากัน ทั้งหมดอยู่ที่การตีความทางกฎหมาย โดยยืนยันว่า สสส.ได้ให้ทุนภาคีตามแบบแผนที่ทำมา 13 ปีก่อนที่จะถูกชี้ประเด็น รวมถึงยืนยันว่าทั้งสสส.และภาคีไม่มีเจตนาหนีภาษี ที่ผ่านมาทำอย่างเคร่งครัดมาตลอด อย่างไรก็ตาม ขอดูผลการเจรจาก่อนที่จะมาตรการอื่นออกมา