แพทย์รามาย้ายร่างอาจารย์ใหญ่เตรียมพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 07:52 น.
แพทย์รามาย้ายร่างอาจารย์ใหญ่เตรียมพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สมุทรปราการ ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญูเคลื่อนย้ายร่างอาจารย์ใหญ่ เตรียมทำพิธีพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษ

ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ 2 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี สมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีขอขมาและอำลาร่างอาจารย์ใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกายวิภาคศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 38 ร่าง โดยมีบางส่วนที่ทางญาติขอรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาบ้างแล้ว

นักศึกษาแพทย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ได้ร่วมกันบรรจุร่างใส่หีบศพก่อนจะทำการเคลื่อนย้ายร่างที่เหลือทั้ง 35 ร่างเคลื่อนขบวนอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ เดินทางไปศาลา 9 วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อเตรียมพิธีสวดพระอภิธรรมและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ โดยกำหนดพิธีการวันที่ 20-21 พ.ค.65 จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมเวลา 18.30 น.ของวันที่ 20 จากนั้นวันที่ 21 จะมีพิธีพระราชทานเพลิงทั้ง 35 ร่าง ในเวลา 11.30 น. โดยหลังเสร็จพิธีการทางเจ้าหน้าที่จะนำร่างแยกเข้าเผาทีละร่างเพื่อแยกอัฐิให้กับทางครอบครัวต่อไป

นศพ.มณิสรา จิรพรสุพรรณและนศพ.กฤติน เวณุนันทน์ เปิดเผยว่า การที่ได้ศึกษาจากร่างอาจารย์ใหญ่นั้น ถือเป็นความสำคัญต่อวงการแพทย์ เพื่อให้นิสิตได้สัมผัส เรียนรู้อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย พร้อมเพิ่มความชำนาญให้การผ่าตัดลดความผิดพลาดของแพทย์เมื่อต้องรักษาผู้ป่วย การที่คิดว่าเราได้เรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่ทำให้เราเข้าใจและจดจำได้ดีมากขึ้นก็อยากจะขอบคุณอาจารย์ใหญ่ในส่วนนี้ จริง ๆ แล้ววิชากายวิพากศาสตร์เป็นวีชาที่เป็นพื้นฐานของแพทย์ ซึ่งการเข้าใจในทุก ๆ ส่วนของร่างกายเป็นการที่เราสามารถที่จะนำความรู้ไปต่อยอดในการเรียนวิชาอื่น ๆ ได้ ไม่ใช่เรียนกายวิพากศาสตร์แต่มันเหมือนชีวิตของเราที่เราจะต้องเข้าใจร่างของมนุษย์

อ.ดร.เบญริตา จิตอารี อาจารย์สาขาพรีคลินิก (กายวิภาคศาสตร์) โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า โรงพยาบาลรามาธิบดี ก็จะมีการเรียนการสอนกายวิพากศาสตร์พรีคลินิก โดยที่แต่ละปีใช้ร่างของอาจารย์ใหญ่จำนวน 40-45 ร่าง สามารถสร้างนักศึกษาแพทย์ได้ถึง 200-220 คน ปีละปีจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อย ซึ่งในตอนนี้ในการใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ 

นอกจากที่เราจะให้นักศึกษาระดับระดับชั้นพรีคลินิกหรือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มาทำการศึกษาโครงสร้างทุกส่วนในร่างกายอย่างโดยละเอียดทั่วบริเวณของร่างกายซึ่งเป็นการเรียนแบบผ่าให้ดูโครงสร้าง ซึ่งสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากการเรียนจากการจับสัมผัสและได้เรียนรู้ว่าในการผ่ามีความตื้นลึก มีความเหนียวมากน้อยแค่ไหนซึ่งจะมีความแตกต่างกันจากการเรียนที่เรียนผ่านหนังสือในตำรา เพราะฉะนั้นการที่ได้ศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่นักศึกษาก็จะได้ศึกษาโครงสร้างจริง ๆ ซึ่งในแต่ละร่างของอาจารย์ใหญ่ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยผู้ที่มีความต้องการที่จะบริจาคร่างกาย ก็ทุกท่านมีโอกาสที่จะบริจาคร่างกายได้ ซึ่งก็อาจจะมีข้อแม้บ้าง ก็คือต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง และจะต้องไม่มีเรื่องของคดีความ และก็อาจจะมีอวัยวะครบสมบูรณแบบโดยที่ไม่มีการสูญเสียโครงสร้างที่ไม่สามารถดูและศึกษาได้เลย