อดีตวิศวกรถูกพิษโควิดเล่นงานหันมาปลูกกล้วยรับเงินแสน

วันที่ 04 ส.ค. 2564 เวลา 11:11 น.
อดีตวิศวกรถูกพิษโควิดเล่นงานหันมาปลูกกล้วยรับเงินแสน
อดีตวิศวกรเจอพิษโควิด-19 ไม่สามารถกลับไปทำงานได้ หันมาปลูกกล้วยหอมในพื้นที่4ไร่ส่งโรงงานรับเงินแสน

นายพิชัย เพชรวงศ์ อายุ 33ปี อดีตวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ถูกพิษ โควิด-19 เล่นงานไม่สามารถไปทำงานได้ ผันตัวมาเป็นเกษตรกร ที่บ้านหนองแดง ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ใช้พื้นที่ของพ่อตา 10 ไร่ทำการเกษตรปลูกเป็นกล้วยหอมทองเนื้อที่ 4 ไร่จำนวน 2,500 ต้น ส่วนพื้นที่ปลูกล้วยน้ำว้าและพืชผักสวนครัวไว้เพื่อกินเองหากเหลือก็จะนำไปขายยังตลาดขายผักในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการลดรายจ่ายในครอบครัวและเป็นการสร้างรายได้

สำหรับกล้วยหอมที่จะส่งขายนั้นหลังจากตัดแบ่งเป็นหวีจะมีการคัดเกรดคัดเลือกจากน้ำหนักและผิวของกล้วย แบ่งเป็นเกรดจัมโบ้ เกรดเอ เกรดบี และตกเกรดก็คือกล้วยที่ไม่ได้มาตรฐาน กล้วยหอมที่คัดแล้วส่งให้กับโรงงาน ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ซึ่งจะมีพ่อค้าคนกลางนั้นประกันราคาให้ เฉลี่ยหวีละ 30 ถึง 35 บาท โดยอายุการปลูกก็ใช้เวลาไม่นานเพียง 9-10 เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว ซี่งในการเก็บขายแต่ละรอบก็จะมีรายได้อยู่รอบละประมาณ 2-3 แสนบาท.