เค้ก-คุกกี้ ฝีมือนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างตราด เป็นของขวัญปีใหม่ 63

วันที่ 13 ธ.ค. 2562 เวลา 15:01 น.
เค้ก-คุกกี้ ฝีมือนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างตราด เป็นของขวัญปีใหม่ 63
สั่งเลย! เค้ก-คุกกี้ ฝีมือนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างตราด เป็นของขวัญปีใหม่ 63 ช่วยส่งเสริมทักษะสร้างรายได้

เวลา 10.00 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ดร.ประดิษฐ ฮกทา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด นายนพดล หัตถาพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา และฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมอาจารย์และนักเรียน ร่วมแถลงข่าว เทศกาลสัปดาห์เค้กและคุกกี้ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด สุขใจผู้รับ อิ่มใจถึงผู้ให้ ที่ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ดร.ประดิษฐ ฮกทา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด กล่าวว่า ทางวิทยาลัยได้จัดเทศกาลสัปดาห์เค้กและคุกกี้ เพื่อส่งความสุขของขวัญแทนใจในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อว่า "สัปดาห์เค้กและคุกกี้ วิทยาลัยสารพัดช่างตราดสุขใจผู้รับ อิ่มใจถึงผู้ให้" ในระหว่างวันที่ 12-31 ธันวาคม 2562 พ.ศ. 2562 โดยจำหน่ายเค้กและคุกกี้ จากฝีมือนักเรียน นักศึกษา สาขาอาหารและโภชณาการ ที่เพิ่งเปิดสาขาใหม่ในปีนี้เป็นแรก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด กล่าวต่อว่า นอกจากนักเรียน นักศึกษา จะได้ความรู้ ทักษะวิชาชีพจากการผลิตเค้กและคุกกี้ ยังได้ฝึกกระบวนการทำงานเป็นทีม คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เช่น สูตรเค้ก สูตรคุกกี้ รวมทั้งการแก้ปัญหาขณะทำงานได้ เกิดประสบการณ์จริงในการทำงาน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษานำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต

ขณะที่นางสาวชิกา หมูนสะหว่าง นักศึกษาชั้น ปวช.1 สาขาอาหารและโภชณาการ กล่าว โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี นอกจากจะได้เรียนรู้วิธีการทำเค้กและคุกกี้แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาในระหว่างเรียนได้อีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาที่เรียนสาขาอาหารและโภชณาการ นำความรู้ไปต่อยอดได้อีกมากมาย ทั้งสูตร ทั้งวิธีการจำหน่าย

สำหรับเค้กและคุกกี้ ทุกชิ้น จะเป็นฝีมือของนักศึกษาสาขาอาหารและโภชณาการ วิทยาลัยสารพัดช่าง ที่ผลิตสดใหม่ในทุก ๆ วัน มีหลากหลายรสชาติ หลากหลายรูปแบบ ประกอบไปด้วย เค้กเนยสด เค้กแยมหน้าผลไม้ รสชาติต่าง ๆ เค้กช็อคโกแลต คุกกี้บัตเตอร์ถั่ว คุกกี้บัตเตอร์พั่ว คุกกี้ช็อคโกแลตชิพ คุกกี้ตัวหนอนไส้สับปะรด และคุกกี้คอร์นเฟลก

ส่วนช่องทางสั่งจองหรือสั่งซื้อ เค้กและคุกกี้ เพื่อเป็นของขวัญแทนใจในช่วงเทศกาลปีใหม่ เริ่มตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผ่านช่องทาง โทรศัพท์ 039-512172,084-416-0189 และ แฟนเพจ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงที่ วิทยาลัยสาระพัดช่างตราด 236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด

ราคาเค้ก เค้กเนยสด ราคา 160/ปอนด์ เค้กแยม ราคา 160/ปอนด์ เค้กช็อคโกแลต ราคา190/ปอนด์ ราคาคุกกี้ คุกกี้บัตเตอร์ถั่ว (เนย) ราคา 50 บาท 100 บาท และ 300 บาท คุกกี้ช็อคโกแลตชิฟ ราคา 50 บาท 100 บาท และ 300 บาท คุกกี้ไส้สัปปะรด ราคา 120 บาท คุกกี้คอนเฟรก ราคา 50 บาท 150 บาท