ชาวน่านใจบุญ แห่บริจาคร่างเตรียมเป็นครูใหญ่สร้างกุศล

วันที่ 16 พ.ย. 2562 เวลา 11:41 น.
ชาวน่านใจบุญ แห่บริจาคร่างเตรียมเป็นครูใหญ่สร้างกุศล
น่านจัดคอนเสิร์ต หาเงินสร้างบ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ "ครู...ผู้ไร้ลมหายใจ”

นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิด “คอนเสิร์ตการกุศล นครน่าน” ซึ่งจัดโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน และโรงพยาบาลน่าน ตามโครงการ “บ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ ครู...ผู้ไร้ลมหายใจ” โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, รศ.นพ.เอกสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล รองคณบดี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน, นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านภารกิจปฐมภูมิ โรงพยาบาลน่าน พร้อมด้วยภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และ ประชาชนชาวจังหวัดน่านจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ ลานข่วงเมืองน่าน

รศ.นพ.เอกสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล รองคณบดี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า คอนเสิร์ตการกุศล นครน่านจัดขึ้นตามโครงการ “บ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ ครู...ผู้ไร้ลมหายใจ” นำโดย ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งประธานกรรมการจัดโครงการบ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ ซึ่งคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก จัดสร้างอาคารสำหรับจัดเก็บและรักษาสภาพร่างอาจารย์ใหญ่ โดยตัวอาคารเป็นลักษณะอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องดองร่างอาจารย์ใหญ่ ห้องจัดทำโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่ ห้องจัดเก็บโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่ และห้องปฏิบัติงานวิจัยอาจารย์ใหญ่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณกว่า 25 ล้านบาท โดยอาคารบ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่ มีความสำคัญอย่างมากต่อการศึกษาของนักศึกษาแพทย์

โดยภายในงาน มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน รวมทั้งร่วมซื้อเสื้อของโครงการเป็นที่ระลึก เพื่อนำเงินจากการขายเสื้อ ร่วมเป็นเงินสมทบทุนด้วย โดยทางโรงพยาบาลน่าน ได้เปิดให้บริการรับอุทิศร่างกายให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน ตั้งแต่กรอกเอกสาร ถ่ายรูป ทำบัตร ซึ่งมีประชาชนชาวจังหวัดน่าน แสดงความประสงค์อุทิศร่างกายเป็นจำนวนมากจำนวนทั้งสิ้น 195 ราย และยอดบริจาคอย่างไม่เป็นทางการ โดยประมาณกว่า 300,000 บาท โดยยังไม่รวมในเงินตู้บริจาค และการซื้อเสื้อร่วมสบทบทุน 

 

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานคอนเสิร์ต ยังมีการแสดงดนตรีไทยจากคณะ “ดอกเค็ดเก๊า” จากอำเภอเวียงสา การแสดงรำวงย้อนยุคจากชมรมรำวงย้อยยุคบ้านหัวเวียงใต้ การมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้บริจาคสมทบโครงการฯ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน,การแสดง “ลูกทุ่งแพทย์สวนดอก” โดยนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการแสดงแฟชั่นโชว์ “แม่หญิงน่านนุ่งซิ่น” การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกน้ำ อาร์สยาม, แพน สุรเกียรติ, พจน์ สุวรรณพันธ์ อาร์สยาม และน้องหมิว (ปาริชาติ ยาน้อย) จากการประกวดร้องเพลงในรายการ “กิ๊กดู๋สงครามเพลง” โดยมียอดผู้บริจาคในคอนเสิร์ตการกุศล นครน่านครั้งนี้ มีผู้บริจาคเงินสบทบ“โครงการสร้างบ้านหลังใหม่...แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ”