"จิมมี่"เศรษฐีใจบุญบริจาค35ล้านสร้างอาคารรพ.มหาราชฯ-ซื้อเครื่องมือแพทย์

วันที่ 04 พ.ย. 2562 เวลา 14:21 น.
"จิมมี่"เศรษฐีใจบุญบริจาค35ล้านสร้างอาคารรพ.มหาราชฯ-ซื้อเครื่องมือแพทย์
"จิมมี่ ชวาลา" เศรษฐีเมืองนครฯ ร่วมกับเจ้าของห้างสหไทยสรรพสินค้า ร่วมสร้างตึกผู้ป่วยในรพ.มหาราชฯมูลค่า 40 ล้าน พร้อมบริจาค25ล้าน ซื้อเครื่องสวนหัวใจ

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.62 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาเป็นประธานเพื่อรับมอบอาคาร สหไทย รังสีรักษา ซึ่งมีมูลค่า 40 ล้านบาท จากเจ้าของห้างสหไทยสรรพสินค้านครศรีธรรมราช 30 ล้านบาท และนายจิมมี่ ชวาลา นักธุรกิจ อีก 10 ล้านบาท เพื่อจัดระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง กระจายความเชี่ยวชาญไปยังทุกเขตสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการใกล้บ้าน ลดรอคอย ลดความแออัด

โรงมหาราชนครศรีธรรมราช ได้รับการสนับสนุนเครื่องฉายแสงและเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 และได้รับเงินบริจาคในการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา จากห้างสหไทยฯ และนายจิมมี่ ช่วยให้ลดการส่งตัวผู้ป่วยมะเร็งไปรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ที่อยู่นอกเขตสุขภาพ

นอกจากนี้ นายจิมมี่ ยังได้บริจาคเครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือดเครื่องที่ 2 ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มูลค่า 25 ล้านบาท สามารถให้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการผู้ป่วยได้ปีละประมาณ 2,000-2,500 คนต่อปี

ทางโรงพยาบาลฯ ได้ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสร้างอาคารรังสีรักษาและเครื่องสวนหัวใจ ในการช่วยผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยโรคหัวใจได้รับการรักษาเร็วขึ้น ลดการเสียชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับอาคาร สหไทย รังสีรักษา รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีห้องฉายแสง 2 ห้อง ห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อวางแผนรักษา 1 ห้อง ห้องตรวจ 3 ห้อง ห้องให้คำปรึกษาวางแผนรักษา 1 ห้อง ห้องทำงานแพทย์ และห้องประชุม เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.62 มีผู้ป่วยมารับการรักษาฉายแสงวันละ 50-60 ราย ทำให้ผู้ป่วยและญาติไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่อื่น สามารถลดระยะในการรอคอย ลดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยและญาติ