กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานเมล็ดพันธุ์ทหารปลดประจำการไปเพาะปลูกในพื้นที่ตนเอง

วันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 11:28 น.
กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานเมล็ดพันธุ์ทหารปลดประจำการไปเพาะปลูกในพื้นที่ตนเอง
ปลื้มปิติ! กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานมล็ดพันธุ์ทหารปลดประจำการไปเพาะปลูกในพื้นที่ตนเอง ตามโครงการ"ทหารพันธุ์ดี มทบ.38"ขยายผลสู่เกษตรกรน่าน

พล.ต.จรัส ปัญญาดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้กับทหารกองประจำการในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่ปฏิบัติงานในโครงการ "ทหารพันธุ์ดี มทบ.38" และที่มีความสนใจในการเกษตร ซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดประจำการ ในวันที่ 31 ต.ค.61 จำนวน 30 นาย เพื่อนำกลับไปเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเองและขยายผลไปยังประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการนำความรู้และแนวทางที่ได้รับ กลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน เพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในหมู่บ้านหรือชุมชุม อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี โดยการรับเมล็ดพันธุ์พระราชทานของทหารกองประจำการในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มปิติ และนับเป็นมงคลยิ่ง อย่างหาที่สุดมิได้

นอกจากนี้ พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 38 ได้จัดโครงการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการควบคุมศัตรูพืช โดยชีววิธี ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานใน โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.38 จำนวน 50นาย โดยมี ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะฯ เป็นวิทยากร ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ อ.ภูเพียง จ.น่าน เพื่อให้กำลังพลหน่วยทหาร ได้รับความรู้ในการผลิตสารชีวพันธุ์ การกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการฯและถ่ายทอดให้กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านได้ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต