มอบประกาศเกียรติคุณให้ "มะลิ" หญิงญี่ปุ่นยืนขวางรถขี่บนทางเท้า

  • วันที่ 04 ต.ค. 2562 เวลา 14:25 น.

มอบประกาศเกียรติคุณให้ "มะลิ" หญิงญี่ปุ่นยืนขวางรถขี่บนทางเท้า

ผู้ว่าฯกทม.มอบประกาศเกียรติคุณให้ "มะลิ" หญิงญี่ปุ่นยืนขวางจักรยานยนต์ขี่บนทางเท้า พร้อมหนุ่มเจ้าของคลิปเหตุการณ์ที่เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.62 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร

ในพิธีเปิดดังกล่าวได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทำผิดกฎหมายฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ขึ้นไปวิ่งบนทางเท้า ก่อให้เกิดจิตสำนึกแก่ประชาชนคนอื่นๆ และผู้ที่จะกระทำความผิด ให้เกิดความละอายและเคารพสิทธิของผู้อื่นในสังคม

ได้แก่ เมกุมิ โมริโมโต้ (คุณมะลิ) นักศึกษาหญิงชาวญี่ปุ่น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ยืนขวางไม่ให้รถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางกะปิ และนายอุดมศักดิ์ นาคอินแจ้ง เป็นผู้บันทึกภาพเคลื่อนไหวและเผยแพร่สู่สังคมโซเชียล

ผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คลิปนักศึกษาหญิงยืนขวางรถมอเตอร์ไซค์ไม่ให้วิ่งบนทางเท้า ถูกส่งต่อและเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายในโลกสังคมออนไลน์ ต่อมาทราบว่าเป็นชาวญี่ปุ่น ชื่อ คุณเมกุมิ โมริโมโต้ หรือชื่อไทยว่า"มะลิ" ซึ่งเมื่อได้ดูคลิปรู้สึกประทับใจในความกล้าหาญของคุณมะลิที่ต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิอันชอบธรรมในการใช้ทางเท้าอย่างปลอดภัยของตนเอง โดยไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

ในขณะเดียวกันก็รู้สึกชื่นชมในสังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้หล่อหลอมประชาชนให้มีระเบียบวินัย และมีค่านิยมที่ถูกต้องในการรักษาสิทธิของตนเอง ตลอดจนตระหนักในหน้าที่แห่งการรักษากฎระเบียบของส่วนรวม อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

นอกจากคุณมะลิแล้ว อีกท่านหนึ่งที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือ คุณอุดมศักดิ์ นาคอินแจ้ง ผู้เผยแพร่คลิปพร้อมข้อความให้กำลังใจคุณมะลิ และทำให้สังคมได้รับรู้และร่วมชื่นชมในการกระทำของเธอ ซึ่งผมขอยกย่องให้โพสต์นี้ของคุณอุดมศักดิ์ฯ เป็นตัวอย่างของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ถูกต้องสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง

ผู้ว่าฯกทม.กล่าวเพิ่มเติมว่า บางท่านอาจเห็นว่าการขับขี่บนทางเท้าเป็นการกระทำผิดเพียงเล็กน้อย แต่สำหรับผู้ที่ต้องใช้ทางเท้าในชีวิตประจำวัน จะเข้าใจเป็นอย่างดีว่าความผิดเล็กน้อยดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนมากมาย ดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในหลายๆกรณี

นอกจากนี้หากปล่อยให้ความผิดใดๆ ก็ตามเกิดขึ้นเป็นประจำ จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังคม เพื่อแลกกับความสะดวกสบายหรือผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นั่นย่อมหมายความว่าเราเองก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการริดรอนสิทธิของผู้อื่น และทำให้สังคมของเราไร้ระเบียบวินัย ดังนั้น จึงขอยกย่องให้ คุณเมกุมิ โมริโมโด้ และ คุณอุดมศักดิ์ นาคอินแจ้ง เป็นผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ในการรักษาระเบียบวินัยและปลุกจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อส่วนรวม

สำหรับในส่วนของเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร ขอให้คณะผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองตลอดจนปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และทุ่มเทในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายสำคัญในการร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

 

 

ข่าวอื่นๆ