เข้าพรรษาทำได้จริง!รับเกียรติบัตรเลิกบุหรี่เหล้าตลอดชีวิต

วันที่ 03 ต.ค. 2562 เวลา 10:16 น.
เข้าพรรษาทำได้จริง!รับเกียรติบัตรเลิกบุหรี่เหล้าตลอดชีวิต
ลำปางมอบเกียรติบัตรให้กับประชาชน114คนที่เข้าร่วมโครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่ และสุราตลอดพรรษา

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.62 ที่วัดบ้านดง ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหาภาณุวัฒน์ ปฎิภาณเมธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง,นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ลำปาง และ นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอสบปราบ จ.ลำปาง ผู้ใหญ่บ้าน 4 หมู่บ้านในพื้นที่ ต.นายาง อ.สบปราบ ได้ร่วมกันประกอบพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปฎิญาณตน ลด ละ เลิกบุหรี่ และสุราตลอดพรรษา จำนวน 114 คน จาก 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านกาด ม.1 ,บ้านดง ม.2 , บ้านนาปราบ ม.3 และบ้านไร่ ม.8 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ตลอดช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมามีชาวบ้าน ส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการนี้กับทางศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อการลด ละ เลิกสุรา และบุหรี่ จนสามารถเลิกได้ และตั้งใจจะเลิกทั้งชีวิตไม่หวนกลับไปแตะต้องอีก เพราะบุหรี่ และสุรา ทำลายสุขภาพและกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม และครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา

ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อการลด ละ เลิกสุรา และบุหรี่ใน จ.ลำปาง เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ลำปาง ได้จัดตั้งโครงการหมู่บ้านศีล 5 ขึ้น เพื่อคัดเลือกชุมชน และหมู่บ้านต้นแบบในการลดละเลิกสุรา บุหรี่ จึงได้คัดเลือก 4 หมู่บ้านข้างต้นเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง จนมีผู้เข้าร่วมโครงการลดละเลิกเป็นจำนวนมาก จนประสบผลสำเร็จ และยังทำให้หมู่บ้านทั้ง 4 แห่งนี้ ปลอดการเลี้ยงเหล้าในงานศพได้อีกด้วย

สำหรับค่านิยมที่ผ่านมา หากจัดงานศพ ก็จะมีการเลี้ยงสุรา เพื่อดูแลแขกที่มาร่วมงาน ทำให้เจ้าภาพงานศพ มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เป็นการฟุ่มเฟือย ไม่ส่งผลดีต่อสภาพสังคม ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา ทั้งในเรื่องการทะเลาะวิวาท และอุบัติเหตุ ดังนั้น หมู่บ้าน และชาวบ้านจึงช่วยกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว จนสามารถทำให้หมู่บ้านปลอดเหล้าในงานศพได้สำเร็จ นับเป็นผลงานชิ้นเอกของคณะผู้ดำเนินงาน ที่ทำให้หมู่บ้านทั้ง 4 แห่ง เป็นหมู่บ้านนำร่องตัวอย่าง ที่เกิดผลสำเร็จได้ในที่สุด

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ ยังมีการเปิดศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อการลด ละ เลิกสุรา และบุหรี่ ขึ้นที่วัดบ้านดง เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง ในการสร้างเครือข่าย และให้ความรู้ ความเข้าใจกับชาวบ้านรายอื่นๆ ถือว่า เป็นการต่อยอด ทั้งในพื้นที่ ต.นายาง และพื้นที่ตำบลใกล้เคียง มาเข้าร่วมโครงการต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต