คว้ารางวัล!เทคนิคสุราษฎร์ฯผลิตเสาหลักนำทางจากยางพารา

วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 08:56 น.
คว้ารางวัล!เทคนิคสุราษฎร์ฯผลิตเสาหลักนำทางจากยางพารา
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเจ๋งผลิตเสาหลักจากยางพาราคว้ารางวัลยอดเยี่ยมจากกระทรวงกลาโหม

นายชาญชัย แฮวอู อาจารย์ประจำงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ทีมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ผลิตผลงาน “เสาหลักนำทางจากยางพารานวัตกรรมสู่ประโยชน์ชุมชน” ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมชนะเลิศการประกวดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2562 (ปีที่11) ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในหัวข้อ"คิด ทำ อย่างสร้างสรรค์ รวมพลังสังคมไทย"ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายชาญชัย กล่าวว่า เสาหลักนำทางจากยางพารา มีส่วนผสมน้ำยางสด ขี้เลื่อย และใยมะพร้าว ในอัตราส่วน 4:1:2 น้ำหนักต้นละ 10 กิโลกรัม ราคาต้นละประมาณ 500- 600บาทถูกกว่าเสาหลักคอนกรีต 3-4 เท่าตัว สามารถช่วยรับผลผลิตน้ำยางสดของเกษตรชาวสวนยางได้มาก ถือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แทนเสาหลักแบบคอนกรีต พร้อมสนับสนุนถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนนำไปผลิตเป็นการสร้างรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกร

"เสาหลักนำทางยางพาราช่วยป้องกันความปลอดภัยบนท้องถนน มีความแข็งแรงคงทน มีความยืดหยุ่นช่วยลดความรุนแรงการเกิดอุบัติเหตุอย่างดี สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์แจ้งเหตุไปยังหน่วยกู้ภัยที่ใกล้ที่สุดเพื่อช่วยชีวิตของผู้ประสบภัยได้รวดเร็วด้วย " นายชาญชัย กล่าว

พลตรี ยุทธนินทร์ บุนนาค เลขานุการสำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม กล่าวว่าโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ดำเนินต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคง เพื่อสร้างสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสนับสนุนงานความมั่นคงของชาติและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ มีเป้าหมายเป็นเยาวชน อายุ 15 - 25 ปี ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญต่ออนาคตของชาติ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ด้วยการเปิดเวทีได้ร่วมสะท้อนแนวคิด มุมมองต่อสถานการณ์บ้านเมืองผ่านหัวข้อที่กำหนดและสร้างสรรค์ผลงานผ่านกิจกรรมการประกวด