ครูพิษณุโลกระดมเงินช่วยด.ญ.ป.4พายุโพดุลพัดบ้านพังทั้งหลัง

วันที่ 04 ก.ย. 2562 เวลา 10:50 น.
ครูพิษณุโลกระดมเงินช่วยด.ญ.ป.4พายุโพดุลพัดบ้านพังทั้งหลัง
ไม่ทิ้งลูกศิษย์!ครู-บุคลากรสพป.พิษณุโลก เขต 2 ระดมเงินช่วยด.ญ.ป.4พายุโพดุลพัดบ้านพังข้าวของเครื่องใช้เสียหายทั้งหมดพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อน

นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทีมเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่ สำรวจมอบเงินบริจาค จำนวน 13,100 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภคซึ่งได้รับบริจาค จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 เพื่อช่วยเหลือครอบครัว เด็กหญิงณัฐณิชา บางเบิด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ซึ่งบ้านพักประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล ทำให้บ้านพักพังทั้งหลัง ข้าวของเครื่องใช้เสียหายทั้งหมดเหตุเกิดที่บ้านเลขที่ 90 หมู่ 3 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ด.ญ.ณัฐณิชา บางเบิด อาศัยอยู่กับบิดามารดา คือนายเอกพงษ์ บางเบิด น.ส.ขวัญฤทัย ตะเพียนทอง อาชีพทำไร่ และรับจ้างทั่วไป จากอิทธิพลของพายุโพดุล ทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ไหลหลากลงสู่พื้นที่ลุ่ม ตลอดทั้งวัน บ้านพักของด.ญ.ณัฐณิชาซึ่งเป็นบ้านไม้ ยกพื้นสูง ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำคลองชมพูถูกกระแสน้ำพัดพักลงทั้งหลัง ข้าวของเสียหายทั้งหมด ปัจจุบันด.ญ.ณัฐณิชาและบิดามารดาไปอาศัยอยู่กับญาติในหมู่บ้านชมพู

สำหรับผู้มีจิตเมตตา สามารถบริจาคทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือครอบครัว ด.ญ.ณัฐณิชา บางเบิด ได้ที่ ผอ.กมล สุมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง โทรศัพท์ 081-3793691 คุณครูสุทธินี ขาวรัตนพันธุ์ คุณครูวราภรณ์ ขำมี ครูประจำชั้น โทรศัพท์ 081-6819579

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต