ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ผ้าไหมพื้นบ้าน นร.สวมผ้าถุง-โสร่งไหมไปโรงเรียน

  • วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 14:54 น.

ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ผ้าไหมพื้นบ้าน นร.สวมผ้าถุง-โสร่งไหมไปโรงเรียน

สีสันไปโรงเรียน...นร.สวมผ้าถุง-โสร่งไหมพื้นบ้านทุกวันศุกร์ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ผ้าไหมพื้นบ้าน

ที่โรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดให้ในทุกวันศุกร์เด็กนักเรียนจะต้องสวมใส่ผ้าถุงไหม และผ้าโสร่งไหม มาโรงเรียน ซึ่งได้กำหนดให้สวมใส่มากว่า 10 ปีแล้ว ที่สำคัญเสื้อนักเรียนหญิงยังแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆทั่วไป เพราะมีโบว์ผูกคอและเป็นเสื้อนักเรียนแขนยาว และเป็นโรงเรียน 1 ใน 33 แห่งทั่วประเทศที่มีคำต่อท้ายจากชื่อของโรงเรียนว่า"รัชมังคลาภิเษก"ขณะที่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็สวมใส่ผ้าถุงไหมและผ้าโสร่งไหม เช่นเดียวกัน

นายสุรพงษ์ รัตนโคตร ผอ.โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กล่าวว่าผ้าถุงไหมและโสร่งไหมล้วนเป็นผ้าพื้นบ้านที่ผู้ปกครองของนักเรียนถักทอเองในชุมชนถือเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆได้ร่วมกันอนุรักษ์ผ้าไหมพื้นบ้าน และปลูกฝังจิตสำนึกให้เคยชินกับการสวมใส่ผ้าไหมพื้นบ้าน วัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยเฉพาะจ.สุรินทร์มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องผ้าไหมอยู่แล้วเด็กๆก็มีความภูมิใจที่ได้สวมใส่ผ้าถุงไหมและโสร่งไหมทุกวันศุกร์

โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนที่ขึ้นกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10 เพื่อมุ่งเน้นสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนมีชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ สามารถต่อยอดเป็นอาชีพตอนที่จบการศึกษาได้ ซึ่งมี นายสุรพงษ์ รัตนโคตร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คนและนักเรียนจำนวน 341 คน

ก่อนหน้านี้ที่โรงเรียนกระเทียมวิทยา ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ที่ทางโรงเรียนก็กำหนดให้ทุกวันศุกร์ เด็กๆจะต้องสวมผ้าถุงไหมและสวมใส่ผ้าโสร่งไหมไปโรงเรียนอย่างพร้อมเพรียงด้วยเช่นเดียวกันเคยมีการนำเสนอข่าวจนเป็นที่รู้จักมาแล้ว

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ