คนโคราชใจดีบริจาคน้ำในสระกว่า19ไร่ช่วยบรรเทาแล้งชาวบ้าน

  • วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 11:00 น.

คนโคราชใจดีบริจาคน้ำในสระกว่า19ไร่ช่วยบรรเทาแล้งชาวบ้าน

คนโคราชใจดีบริจาคน้ำในสระส่วนตัวกว่า19ไร่ช่วยชาวบ้าน3หมู่บ้าน170ครัวเรือนได้มีน้ำใช้ผลิตประปาบรรเทาแล้งต่อไปได้อีก1เดือน

นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งให้กับชาวบ้าน บ้านหนองแหน ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา หลังพบว่า ปริมาณน้ำภายในสระน้ำบ้านหนองแหน ซึ่งเป็นสระกักเก็บน้ำดิบไว้ผลิตน้ำประปาแจกจ่ายชาวบ้าน จำนวน 170 หลังคาเรือน แห้งขอดจนหมด ทำให้ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำไว้อุปโภค-บริโภค

โอกาสนี้ ได้มีภาคเอกชนรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอโนนสูงมีบ่อน้ำขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ส่วนตัว และปริมาณน้ำยังมีอยู่เต็มบ่อ ทนเห็นชาวบ้านขาดแคลนน้ำไม่ไหว ได้ขอบริจาคน้ำในสระทั้งหมด 19 ไร่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน นายอำเภอโนนสูงจึงเป็นตัวแทนชาวบ้านมารับมอบน้ำที่บริจาคครั้งนี้

หลังจากรับมอบน้ำ ชาวบ้านได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง สูบดึงน้ำในสระดังกล่าว เข้าไปเก็บกักไว้ในสระน้ำกลางหมู่บ้าน เป็นระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร สำหรับใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแจกจ่ายใน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 10 ,หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 19 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง รวมจำนวน 170 หลังคาเรือน มีประชากรกว่า 600 คนได้รับน้ำไปใช้สอยบรรเทาความเดือดร้อนได้อีก1เดือน จนกว่าฝนจะตกลงมาทำให้ชาวบ้านต่างดีใจที่คนไทยไม่ทิ้งกันในยามที่ตกทุกข์ได้ยากจากปัญหาภัยแล้งที่หลายพื้นที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ