อาชีพที่มากับหน้าแล้ง!ช่างเจาะบ่อบาดาลทำงานให้ฟรีหากขุดไม่เจอน้ำ

วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 08:42 น.
อาชีพที่มากับหน้าแล้ง!ช่างเจาะบ่อบาดาลทำงานให้ฟรีหากขุดไม่เจอน้ำ
พิจิตร-ผู้ว่าฯพิจิตรประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภาวะฝนแล้งชาวนาเร่งหาแหล่งน้ำช่างเจาะบ่อบาดาลรับทำงานให้ฟรีหากขุดแล้วไม่เจอน้ำ

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประกาศเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินภาวะฝนแล้งในพื้นที่อำเภอดงเจริญ รวม 53 หมู่บ้านได้แก่ตำบลวังงิ้ว , ตำบลวังงิ้วใต้ , ตำบลห้วยร่วม , ตำบลห้วยพุก , ตำบลสำนักขุนเณร , อำเภอทับคล้อรวม 56 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลทับคล้อ , ตำบลเขาทราย , ตำบลเขาเจ็ดลูก , ตำบลท้ายทุ่ง เนื่องจากไม่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานส่งผลทำให้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในพื้นที่ทางการเกษตร การประกาศจะส่งผลให้ส่วนราชการและส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เงินงบประมาณของทางราชการดำเนินการช่วยเหลือราษฎรเป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือนสิ้นสุดให้ความช่วยเหลือวันที่ 3 ต.ค. 62

นายสุทธิโชติ จิตการุณ อายุ 35 ปี ชาวนาอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า ช่วงนี้ต้นข้าวกำลังต้องการน้ำมากแต่ฝนไม่ตกและอยู่นอกเขตชลประทาน จึงต้องอาศัยน้ำในบ่อสูบขึ้นมาใส่นาข้าวจนน้ำเกือบแห้งบ่อแล้วจึงตัดสินใจว่าจ้าง “ช่างปามเจาะบ่อบาดาล” มีข้อตกลงว่าถ้าไม่เจอน้ำไม่ต้องจ่ายเงิน เมื่อเจาะบ่อบาดาลลึกลงไป80เมตร ก็เจอน้ำลงทุนรวมเบ็ดเสร็จแล้ว150,000 บาท โดยใช้พลังงานโซล่าเซลล์ในการสูบน้ำเป็นการลงทุนครั้งแรกที่ค่อนข้างสูง แต่อนาคตระยะยาวน่าจะคุ้มค่า

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต