แหวกแนว!ไหว้ครูด้วยพาน"น้ำพริกปลาทูผักต้มและจิ้มจุ่ม"

  • วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 16:10 น.

แหวกแนว!ไหว้ครูด้วยพาน"น้ำพริกปลาทูผักต้มและจิ้มจุ่ม"

นักเรียนเทศบาล1บ้านตาลเจ็ดยอดจัดพานไหว้ครูใส่น้ำพริกปลาทู จิ้มจุ่มหม้อดิน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่โรงเรียนเทศบาล1 บ้านตาลเจ็ดยอด ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูเนื่องในโอกาสเปิดเทอมใหม่เพื่อแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดจนบูรพาจารย์ ซึ่งนักเรียนแต่ละชั้นเรียนจะต้องประดิษฐพานไหว้ครูของชั้นเรียนชั้นละ1 คู่เพื่อให้ตัวแทนนักเรียนชายหญิงได้นำไปไหว้ครู โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพานไหว้ครูที่ได้รับเสียงตบมือและสร้างสีสันอย่างมากคือ"พานน้ำพริกปลาทูผักต้ม"ผลงานน้องนักเรียนชั้นป. 6 นอกจากนี้ยังมีผลงานของนักเรียนชั้นป.5 ประดิษฐ์พานไหว้ครูเป็นจิ้มจุ่มหม้อดิน2หม้อใหญ่ในพานมีเครื่องปรุงครบถ้วนทั้งตะไคร้ใบมะกรูดผักเคียงต่างๆเต้าหู้อ่อนวุ้นเส้นไข่ไก่พร้อมน้ำจิ้มเรียกว่าแค่ตั้งเตารอน้ำเดือดก็พร้อมรับประทานจิ้มจุ่มร้อนๆได้ทันที

เด็กหญิงจันทร์ฉาย คำห่อ นักชั้นป.5 และเด็กหญิงปภาวรินท์ หน่อพันธ์ นักเรียนชั้นป.6 กล่าวว่า ปีนี้ผอ.ได้ให้แนวคิดในการทำพานไหว้ครูขอให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ปรึกษากันกับเพื่อนๆในชั้นเรียน และตกลงกันว่าที่บ้านใครปลูกพืชผักสวนครัวอะไรก็ให้เอามา บ้านใครเลี้ยงไก่มีไข่ให้เก็บมา เมื่อนำมารวมกันจึงประดิษฐ์เป็นพานจิ้มจุ่มและพานน้ำพริกปลาทู แต่ไม่ลืมที่จะคงเอกลักษณ์ของพานไหว้ครูที่สำคัญคือมีธูปเทียนแพและดอกไม้มงคลอย่างดอกเข็ม ดอกมะเขือ และหญ้าแพรกใส่ในพานด้วยเมื่อเสร็จพิธีตนและเพื่อนๆก็จะได้รับประทานเป็นอาหารกลางวันด้วย

นางสาวณัฐนิชา เขียวไปเวช ครูประจำชั้น กล่าวว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะใช้พืชผักสวนครัวที่บ้านมาทำเป็นพาน ก็ใช้แนวคิดที่ว่าจะทำยังไงให้มันแปลกใหม่ เขาก็เลยทำเป็นพานจิ้มจุ่ม โดยเขาก็มีการปรึกษากันในห้องว่าใครจะเตรียมอะไรมา บางคนบอกว่าที่บ้านเลี้ยงไก่ไข่ ก็จะเอาไข่มา บางคนปลูกต้นตะไคร้ก็เอาตะไคร้มา ใครปลูกพืชผักสวนครัวอะไรก็เอามารวมๆ กัน จนมาเป็นพานจิ้มจุ่ม ครูมองว่าเป็นสิ่งดีที่นักเรียนรู้จักประยุกต์สิ่งของใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดพานดังกล่าวยังสามารถนำไปรับประทานได้อีกเพราะสิ่งสำคัญคือความตั้งใจจริงของเด็กๆที่จะร่วมแรงร่วมใจกันทำพานและยกมาไหว้ครูด้วยความเคารพนับถือนั่นเอง

นายชุมพล หริ่งเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1 บ้านตาลเจ็ดยอด เปิดเผยว่า พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีช่วงเปิดเทอมแรกก่อนที่จะมีการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ การจัดทำพานไหว้ครูของนักเรียนได้ให้แนวคิดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็ถือว่านักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์รู้จักประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆรอบตัวให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ โรงเรียนได้ปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของครูซึ่งเป็นบุคคลสำคัญเป็นที่สองรองไปจากบิดามารดาที่เราทุกคนควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา

ข่าวอื่นๆ