ม.นเรศวรเจ๋ง!พัฒนาชุดอุปกรณ์เปลี่ยนจักรยานธรรมดาให้วิ่งด้วยไฟฟ้า

วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 19:00 น.
ม.นเรศวรเจ๋ง!พัฒนาชุดอุปกรณ์เปลี่ยนจักรยานธรรมดาให้วิ่งด้วยไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดตัวชุดอุปกรณ์ติดตั้งจักรยาน "NU BIKE" เปลี่ยนจักรยานธรรมดาให้กลายเป็นจักรยานที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนันต์ อยู่แก้ว หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะผู้วิจัย พร้อมด้วย รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันแถลงหลังคิดค้นวิจัยชุดติดตั้งอุปกรณ์จักรยานไฮบริดไฟฟ้าแบบ ปลั๊กอิน เป็นผลสำเร็จ เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการใช้อุปกรณ์เสริมที่เปลี่ยนจักรยานธรรมดาให้เป็นจักรยานที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนันต์กล่าวว่า ทีทวิจัยได้พัฒนาชุดอุปกรณ์ขนาดเล็กชื่อว่า NU Bike เพื่อติดตั้งกับจักรยาน โดยอุปกรณ์ดังกล่าวมีมอเตอร์ที่ช่วยขับเคลื่อนจักรยานไปข้างหน้าโดยไม่ต้องอาศัยแรงปั่น ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าาวมีขนาดเล็กสามารถติดตั้งได้อย่างสะดวกในจักรยานหลายรูปแบบ โดยในการชาร์จ 1 ครั้ง จะสามารถใช้งานได้ 20 กม. คิดเป็นอัตราการสิ้นเปลืองเพียง 5 สต.ต่อกิโลเมตรเท่านั้น

"อุปกรณ์ชุดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความสะดวกสบายในการขี่รถจักรยาน โดยขณะนี้ราคาต้นทุนการผลิตเครื่องนอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาท ซึ่งในอนาคตก็จะพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงและราคาต่ำลงต่อไป"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนันต์ กล่าว