"Thai Road" มิตรภาพของชาวเซาท์ซูดานกับทหารไทย

วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 10:11 น.
"Thai Road" มิตรภาพของชาวเซาท์ซูดานกับทหารไทย
เรื่องราวจากการปฏิบัติภารกิจใน "เซาท์ซูดาน" ของ "ทหารไทย" ที่เต็มไปด้วยความน่าประทับใจ ทั้งในด้านมิตรภาพและการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปช่วยในการพัฒนาพื้นที่

เพจเฟซบุ๊ก กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ได้เผยแพร่เรื่องราวอันน่าประทับใจระหว่างการปฏิบัติการในเซาท์ซูดาน โดยมีเนื้อหาดังนี้

“สวัสดีครับ” คำกล่าวทักทายพร้อมยกมือไหว้แบบคนไทย ที่เด็กๆ ชาวเซาท์ซูดาน แสดงออกให้เห็นถึงมิตรภาพระหว่างกัน ขณะเดินผ่านเส้นทางที่ ทหารไทย กำลังเร่งก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจาก เมืองจูบา(Juba)ไปเมืองเยว์(Yei) เพื่อให้ชาวเซาท์ซูดานได้ใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ถนนสายนี้ นอกจากจะมีชื่อว่า ถนนแห่งสันติภาพ “Road Of Peace” แล้ว ยังมีชื่อเล่นๆ ที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า “Thai Road” อีกด้วย

กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดานยังได้เผยเรื่องราวการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสหประชาชาติและชาติอื่นๆได้เรียนรู้ โดยระบุเนื้อหาดังนี้

"สร้างแนวร่วมจากภายใน ขยายผลสู่ภายนอก"

...ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ค่ายทหารไทย ตั้งอยู่ติดถนนของประตู West Gate ของค่ายทหารรวมของสหประชาชาติ (UN Tomping Compound) สาเหตุที่เลือกตั้งใกล้ติดถนนเนื่องจากบริเวณนี้เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่สหประชาชาติ ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน ที่มาทำงานใน UN Tomping ต้องมาเดินหรือวิ่งออกกำลังกาย และนั่นคือกลุ่มเป้าหมายของเรา "สร้างแนวร่วมจากภายใน" เมื่อแปลงเกษตรอินทรีย์ในศูนย์การเรียนรู้เขียวขจีด้วยพืชพันธ์ุและผลผลิตที่ออกดอกออกผล ทานได้จริง ย่อมทำให้เจ้าหน้าที่สหประชาชาติสะดุดตา เพราะเดิมทีที่แห่งนี้เป็นพื้นที่รกร้างและที่สำคัญแห้งแล้วพืชแทบไม่ขึ้นซักต้น เมื่อทหารไทยมาทำไมถึงทำได้

การสร้างแรงดึงดูดให้เจ้าหน้าที่สหประชาชาติสนใจคือเป้าประสงค์แรกของเรา และแล้วก็เป็นไปตามเป้าเจ้าหน้าที่ UN ชาติต่างๆ เข้ามาสอบถามตลอดว่าทำอย่างไรถึงพลิกผืนดินแห้งแล้งแล้วปลูกต้นไม้ได้งามขนาดนี้ ทหารไทยจึงรุกด้วยการสอดแทรกเผยแพร่เกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่สหประชาชาติให้เห็นคล้อยตามว่าเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยสร้างมิติการรักษาสันติภาพในอีกมิติหนึ่ง ซึ่งจะช่วยสามารถสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลัดถิ่นที่อาศัยใน POC Camp ซึ่งในอนาคตจะต้องกลับถิ่นฐาน "ขยายผลสู่ภายนอก"

เมื่อเราได้แนวร่วมสำคัญคือเจ้าหน้าที่สหประชาชาติแล้ว เราค่อยขยายผลสู่ประชาชนชาวเซาท์ซูดาน ถึงแม้ว่าข้อจำกัดเงื่อนไขการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติในเรื่องงานด้านกิจการพลเรือนจะมีข้อจำกัดด้วยข้อกำหนดหลายประการ แต่ในเนื้อหาย่อมไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังวล พวกเราทหารไทยพร้อมที่จะนำความรู้นี้ไปขยายผลในพื้นที่ปฏิบัติการของเราต่อไป ซึ่งนับเป็นโอกาสที่เราเป็นหน่วยปฏิบัติงานช่าง ซึ่งต้องทำถนนผ่านชุมชน ย่อมได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นไม่มากก็น้อย ดังนั้นพวกเราพร้อมที่จะทำงานพัฒนาควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามภารกิจที่สหประชาชาติมอบหมาย