พี่น้องไทยมุสลิมร่วมสรงน้ำศพพระเทพญาณโมลี

วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 11:25 น.
พี่น้องไทยมุสลิมร่วมสรงน้ำศพพระเทพญาณโมลี
พี่น้องชาวไทยมุสลิม เดินทางไปร่วมไว้อาลัย และร่วมพิธีถวายน้ำสรงศพ พระเทพญาณโมลีผู้นำผู้ทำศาสนสัมพันธ์ที่แท้จริง

พี่น้องชาวไทยมุสลิม เดินทางไปร่วมไว้อาลัย และร่วมพิธีถวายน้ำสรงศพ พระเทพญาณโมลี (ท่านอาจารย์ผัน) แห่งวัดทรายขาว ทุ่งหวัง สงขลา ร่วมกับพุทธศาสนิกชน

เพจ เฟซบุ๊ก "คลิปธรรมะจากทั่วโลก" เป็นผู้นำภาพมาเผยแพร่ พร้อมระบุว่า ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้เพราะบารมี คุณงามความดีของท่าน พระเทพญาณโมลี ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับพี่น้องมุสลิมตลอดมา #นี่แหละผู้นำผู้ทำศาสนสัมพันธ์ที่แท้จริง

สำหรับพระเทพญาณโมลี นามเดิม ผัน นามสกุล ทองอร่าม อายุ 86 ปี 65 พรรษา เป็นบุตรของ นายแอ และนางเขียว ทองอร่าม เกิดเมื่อวันที่ 8 ก.พ.2475 ที่บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา ก่อนจะบวชในวันที่ 17 เม.ย.2496 ณ วัดทรายขาว ต.ทุ่งหวัง โดยมีพระอธิการอ่อน จนฺทสุวณฺโณ วัดทุ่งหวังใน ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เป็นพระอุปัชฌาย์

พระเทพญาณโมลี เกจิอาจารย์ ปลุกเสกหลวงปู่ทวดรุ่นหัวมวย และก่อตั้งพุทธมณฑลประจำ จ.สงขลา ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงประเทศมาเลเซีย โดยการสร้างวัดและส่งพระภิกษุเข้าจำพรรษาเป็นประจำทุกปี เช่น วัดปิเหล็ง อ.สุคิรินทร์ จ.นราธิวาส วัดเขาแก้ว (บ้านแชะ) อ.เทพา จ.สงขลา วัดป่าแจ้งแก้ว (ทวดเสือ) อ.จะนะ จ.สงขลา วัดเกาะลังกาวี-วนาราม รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย

พระเทพญาณโมลี ได้รับการถวายปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับการถวายปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต