สหรัฐฯ ส่ง 12 โบราณวัตถุอายุหลายพันปีคืนสู่ไทย

วันที่ 04 ต.ค. 2561 เวลา 16:04 น.
สหรัฐฯ ส่ง 12 โบราณวัตถุอายุหลายพันปีคืนสู่ไทย
สหรัฐอเมริกาส่งมอบโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ 12 รายการกลับคืนสู่ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ พร้อมด้วย นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร ร่วมกันส่งมอบ - รับมอบ โบราณวัตถุจากสหรัฐอเมริกากลับคืนสู่ประเทศไทย ที่กระทรวงการต่างประเทศ

อธิบดีกรมสารนิเทศได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างกรมสารนิเทศกับกรมศิลปากร ในการประสานงานเพื่อส่งมอบ - รับมอบโบราณวัตถุที่ได้รับคืนจากต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 โดยมีโบราณวัตถุที่ได้กลับคืนสู่ประเทศไทยแล้ว จำนวน 954 รายการ โดยรองอธิบดีกรมศิลปากรได้กล่าวขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ที่ได้ประสานงานและอำนวยความสะดวก ในการจัดส่งโบราณวัตถุของไทยทั้ง 12 รายการจากสหรัฐอเมริกากลับคืนสู่ประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้รับมอบโบราณวัตถุทั้ง 12 รายการ จากชาวอเมริกัน ที่ประสงค์จะคืนโบราณวัตถุให้แก่รัฐบาลไทย ประกอบด้วย ภาชนะดินเผา ลูกกลิ้งดินเผา หินดุ และกำไลสำริด ซึ่งเป็นโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุแตกต่างกันไป กล่าวคือ มีตั้งแต่อายุประมาณ 1,800-2,300 ปี ไปจนถึง ประมาณ 3,000-4,300 ปี

ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการขั้นต่อไป กรมศิลปากรจะจัดทำทะเบียนบัญชีเป็นทรัพย์สิน ของแผ่นดิน โบราณวัตถุที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพจะได้รับการซ่อมสงวนรักษาตามหลักการอนุรักษ์ และเก็บรักษาไว้ที่คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป