เปิดหลักสูตรศิลปะบำบัดสอนเด็กกลุ่มพิเศษตั้งเป้ามีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา

วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 12:30 น.
เปิดหลักสูตรศิลปะบำบัดสอนเด็กกลุ่มพิเศษตั้งเป้ามีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา
โรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่นเปิดหลักสูตรศิลปะบำบัดสอนวาดภาพ ปั้นดินเผา เครื่องหนังเน้นให้กลุ่มเด็กพิเศษตั้งเป้ามีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา

ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.ขอนแก่นได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะบำบัดให้กับเด็กพิเศษในทุกระดับชั้นควบคู่ไปกับรายวิชาแกนหลัก มีการจัดสร้างห้องรายวิชาศิลปะบำบัดไว้บริเวณด้านหลังหอประชุมซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มเด็กพิเศษจากทุกระดับชั้น ทำการศึกษาใน 3 รายวิชาหลัก ประกอบด้วยวิชาวาดภาพ, วิชาเครื่องปั้นดินเผาและวิชาเครื่องหนัง

นายนาวิน โพละลัย อาจารย์ประจำวิชาศิลปะบำบัด กล่าวว่า การเรียนการสอนรายวิชาศิลปะบำบัดได้บรรจุให้เป็นรายวิชาหลักที่สำคัญที่โรงเรียน คณะฯผู้บริหารได้ให้ความสำคัญ และต้องการที่จะฝึกนักเรียนในทุกระดับชั้นของโรงเรียนที่ทั้งหมดเป็นกลุ่มเด็กพิเศษ ได้ฝึกสมาธิ ฝึกความอดทน ฝึกการทำงาร่วมกันเป็นทีม และที่สำคัญคือการฝึกให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่ตนเองมีอยู่ผ่านงานศิลปะโดยมีครูประจำวิชาและกลุ่มครูจิตอาสามาทำการสอนให้กับเด็กๆได้เข้ารับการศึกษาทุกวัน โดยในแต่ละวัน จะมีการจัดตารางการเรียนให้กับทุกระดับชั้น แต่ที่ได้รับความสนใจและนักเรียนชอบเรียนมากที่สุดคือในช่วงเวลาพักเที่ยง และช่วงหลังเลิกเรียนเพราะนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นเด็กพิเศษนั้นใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนครบทั้ง 7 วัน

“ที่ผ่านมานักเรียนของเรานั้นได้แสดงออกถึงความสามารถในผลงานด้านกีฬามาโดยตลอด แต่มีบางส่วนที่ร่างกาย สุขภาพ หรือจิตใจทีไม่พร้อม เราจึงได้มีการจัดหลักสูตรรายวิชาศิลปะบำบัดขึ้น เพื่อให้ทุกคนนั้นแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะที่ทุกคนนั้นมีอยู่ โดยมีอาจารย์ผู้สอนทั้งที่เป็นอาจารย์ประจำและอาจารย์จิตอาสามาจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเฉพาะในรายวิชาเครื่องปั้นดินเผาที่เราสอนตั้งแต่การซื้อดิน เตรียมดิน ไม่ว่าจะเป็นดินแดง ที่นำมาจากด่านเกวียน จ.นครราชสีมา,ดินขาวจาก จ.ลำปางและดินดำจาก จ.หนองคายโดยเมื่อสอนวิธีการผสมเสร็จก็จะเข้าสู่การสอนในเรื่องของการปั้น การตกแต่งลวดลาย การขึ้นรูป การตากแดด และการเผาเคลือบ ขณะที่นักเรียนที่ไม่สามารถทำการปั้นได้ด้วยเหตุผลส่วนตัว เราก็จะสอนการผสมดินและทำการขึ้นรูปด้วยการเทดินลงในแม่พิมพ์สำเร็จ จนไปถึงการเผาเคลือบเช่นกัน”นายนาวิน กล่าว

ผลผลิตจากชิ้นงานศิลปะของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นงานเครื่องปั้นดินเผา ทั้งถ้วย จาน แก้วกาแฟ แจกัน กระถางดอกไม้ รวมไปถึงงานภาพวาด และงานตัดเย็บเครื่องหนังที่มีทั้งประเป๋าเงิน,กระเป่าใส่บัตร กระเป๋าถือ และพวงกุญแจ ซึ่งทั้งหมดเมื่อนักเรียนได้ผลิตมาแล้วตามรูปแบบที่เรากำหนดไว้ ก็จะต้องตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งจากอาจารย์ผู้สอน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนนั้นสามารถที่จะแสดงออกถึงความสามารถในงานด้านศิลปะผ่านผลงานที่ผลิตออกมาได้อย่างดีอีกด้วย เท่านั้นยังไม่พอ เมื่อผลิตชิ้นงานออกมาแล้ว ทางโรงเรียนยังคงมีการต่อยอดแนวทางการดำเนินที่อาจารย์เปรียบเสมือนโค้ช นักเรียนเปรียบเสมือนผู้เล่น คือนอกจากจะใช้โรงเรียนเป็นสถานที่แสดงผลงานแล้ว นักเรียนยังคงต้องกำหนดแผนการตลาดในภาพรวมด้วย โดยได้ข้อสรุปในการนำสินค้าจากงานศิลปะดังกล่าวนำไปจำหน่ายที่ถนนคนเดินขอนแก่น ทุกวันเสาร์และที่ตลาดต้นตาลในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ขณะเดียวกันนักเรียนหลายคนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้วยังคงมีการนำความสามารถในงานศิลปะนี้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเองได้อีกด้วยแม้ตัวเองจะเป็นกลุ่มเด็กพิเศษก็ตาม