"เรามาทำความตกลงกัน"ตำรวจชัยภูมิผุดโครงการปลูกฝังวินัยจราจรเด็กช่าง

วันที่ 07 ก.ย. 2561 เวลา 19:31 น.
"เรามาทำความตกลงกัน"ตำรวจชัยภูมิผุดโครงการปลูกฝังวินัยจราจรเด็กช่าง
ตำรวจเมืองชัยภูมิผุดโครงการปลูกฝังวินัยจราจรทำ MOU สถาบันศึกษา-เด็กช่างแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนรถซิ่งกวนเมือง

พ.ต.ท.ศุภชัย บุญแย้มวงศ์ รองผกก.จร.สภ.เมืองชัยภูมิ  และนายอาคม  จันทร์งาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมทำโครงการอบรมให้ความรู้และร่วมทำ MOU ร่วมกันกับนักศึกษากว่า500 คน ตามโครงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุปลูกฝังวินัยจราจร สนับสนุนในการดำเนินงานส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ในสถานศึกษาและร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพด้านการรณรงค์ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่เด็กนักเรียนนักศึกษาร่วมมือกันทำตามข้อตกลง

การจัดตั้งจุดตรวจจุดตักเตือนในกรณีที่นักเรียนนักศึกษา กระทำผิดกฎจราจร โดยจะมีแบบฟอร์มการบันทึกชื่อนามสกุล สังกัดโรงเรียนสถานศึกษาไว้ เป็นหลักฐานในการทำความผิดตามกฎหมายจราจรและจำนวนครั้งในการถูกตักเตือน และจะส่งข้อมูลให้ทางโรงเรียนหรือสถาบันศึกษาทราบโดยการบันทึกความประพฤติไว้ในทะเบียนผลการเรียน อีกทั้งยังได้ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมการขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ การขับขี่รถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและการดัดแปลงการแต่งสภาพรถเข้ามาเสริมในหลักสูตรการเรียนการสอนและนำมาเสริมในกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้ง ยังร่วมมือกันส่งเสริม ในการจัดกิจกรรมโดยเสียงตามสายกระจายข่าวของทางโรงเรียนสถาบันศึกษาให้มีการพูดถึงความสำคัญและความจำ เป็นในการสวมหมวกนิรภัยเมาไม่ขับการขับขี่รถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและการดัดแปลงสภาพรถซึ่งสร้างความรำคาญให้แกประชาชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนนักศึกษาให้ตระหนักเห็นถึงอันตรายและเพื่อลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดเหตุสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินต่อไปด้วย ซึ่งได้กำหนดเป็น3วาระในการทำโครงการไว้ในวันนี้เป็นวาระที่ 2 โดยระยะที่1ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการทำประวัติ รถเสียงดังและไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งระยะที่2 นี้ให้ดำเนินปรับเปลี่ยนท่อ กรณีรถเสียงดัง และระยะ.ที่3 จะทำการตัดคะแนนความประพฤติซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินการระยะที่ 1และ 2 นั้นได้รับความร่วมมือ จากคณะครูและนักเรียน เป็นอย่างดีอีกด้วยซึ่งคาดว่าจะช่วยลดปัญหาต่างๆลงได้อย่างแน่นอนหากทุกคนตระหนักร่วมกัน.