มศว ตั้งเป้าเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกประกาศเป็นเขตปลอดถุงพลาสติก-กล่องโฟม

วันที่ 09 ส.ค. 2561 เวลา 07:05 น.
มศว ตั้งเป้าเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกประกาศเป็นเขตปลอดถุงพลาสติก-กล่องโฟม
มศว เปิดตัวคลิปรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติก-กล่องโฟม และรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิบการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ปีนี้ มศว ตั้งเป้าเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)โดยเปิดตัวคลิปรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติก และใช้กล่องโฟม ในร้านค้าทุกร้านในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ อาทิ ร้าน 7-Eleven , โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ สมเด็จศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในวันนี้ (9ส.ค.)จะนำผู้บริหาร และนิสิตกว่า5,000คน เริ่มต้นประกาศดีเดย์ ณ อาคารกีฬา1 มหาวิทยาลัย ศรีนคิรนทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ตั้งแต่เวลา 11.00-15.00น.นอกจากนี้ ยังเผยแพร่คลิปการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย สำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ 100%ภายในมหาวิทยาลัยด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายพัฒนาองครักษ์ การก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อมุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน โดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ อาคารเรียน การจัดการของเสีย การใช้พลังงาน การขนส่ง และวิถีการดำเนินชีวิตของคนในมศว ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยยาย งดให้ งดรับ งดใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยฯและร้านค้าโดยรอบ

คลิปรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก-กล่องโฟม

 

คลิปการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย