"ประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาว"ขอบคุณน้ำใจคนไทยมาช่วยเหลือเป็นประเทศแรก

  • วันที่ 27 ก.ค. 2561 เวลา 16:04 น.

"ประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาว"ขอบคุณน้ำใจคนไทยมาช่วยเหลือเป็นประเทศแรก

สภาสตรีฯบินสปป.ลาวมอบ 2 ล้านช่วยผู้ประสบภัย "เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย" แตกพังถล่มพร้อมเปิดบัญชีรับบริจาคช่วยเหลือต่อเนื่อง เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเงินสิ่งของเพื่อบ้านพี่เมืองน้อง

เมื่อวันที่ 27ก.ค.61 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เดินทางไปยังศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว เพื่อมอบเงินและสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมอบผ่านทาง ดร.อินลาวัน แก้วบุญพัน ประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาว รองประธานคณะกรรมาธิการเพื่อความก้าวหน้าแม่หญิงและแม่และเด็กแห่งชาติลาว โดยสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเงินสด จำนวน 1 ล้านบาท และวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดย พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสฯ มอบเงินสด จำนวน 1 ล้านบาท

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว เกิดการทรุดตัวและน้ำได้ทะลักออกจากเขื่อนไหลท่วมบ้านเรือนดังกล่าว ทำให้พี่น้องชาวลาวในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก กว่า 6,000 คนได้รับความเดือนร้อนอย่างหนัก ซึ่งทางสภาสตรีฯเห็นความทุกข์ยากจึงได้นำเงินสดมาช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน

นอกจากนี้ องค์กรสมาชิกของสภาสตรีฯทั่วประเทศกำลังระดมทรัพย์สิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถบริจาคผ่านบัญชีรับบริจาค ธนาคารธนชาต สาขาสำนักสวนมะลิ  ชื่อบัญชี "กองทุนฟื้นฟูผู้ประสบภัย" เลขที่บัญชี 789-6-39297-6  พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น อาทิ น้ำดื่ม อาหารแห้ง ยารักษาโรค ได้ที่บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

"สภาสตรีแห่งชาติฯ ของประเทศไทย และองค์กรสตรีในนามกระทรวงสตรีแห่งสปป.ลาวถือเป็นภาคีเครือข่ายซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนองค์กรสภาสตรีพี่น้อง ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำกิจกรรมร่วมกันมาหลายครั้ง มีการเดินทางไปมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ดังนั้น การที่ประชาชน สปป.ลาวได้รับความเดือดร้อนก็ถือเป็นความทุกข์ร่วมกัน มีสิ่งใดที่จะระดมช่วยได้สภาสตรีแห่งชาติฯ จะช่วยอย่างถึงที่สุดเพราะเราเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้อง"ดร.วันดีกล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ