เปิดตัวครูผู้ไม่ยอมเกษียณ อุทิศเป็นเรือจ้างสอนนร.ไม่คิดค่าตอบแทน

  • วันที่ 23 ก.ค. 2561 เวลา 12:33 น.

เปิดตัวครูผู้ไม่ยอมเกษียณ อุทิศเป็นเรือจ้างสอนนร.ไม่คิดค่าตอบแทน

ครูเกษียณจิตอาสายอมอุทิศตนสอนนักเรียนตามปกติติดต่อกันมา 3ปีโดยไม่คิดค่าตอบแทนเผยมีความสุขใจป้องกันโรคซึมเศร้า

นายสนิท โล่ห์แจ่ม อยู่บ้านคลองมะนาว ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว อดีตข้าราชเป็นครูผู้เกษียณอายุราชการมา3ปีแล้วยังอุทิศตนสอนนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ และสอนตะกร้อในโรงเรียนคลองมะนาวระดับประถมศึกษา

นายสนิท กล่าว่า ได้เริ่มสอนที่โรงเรียนแห่งนี้มาตั้งแต่ปี2521เกษียณอายุราชการเมื่อปี2559 แต่ยังมีความรู้สึกผูกพันกับโรงเรียนมาก เพราะเมื่อสอบบรรจุครั้งแรกเมื่อปี 2521 ก็บรรจุที่โรงเรียนบ้านคลองมะนาว แล้วก็ไม่ได้ย้ายไปไหนจนเมื่อเกษียณอายุราชการจึงอุทิศตนให้กับโรงเรียน โดยขออนุญาต นายไพรัตน์ เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านคลองมะนาว จะขอสอนเด็กนักเรียน วิชา วิทยาศาสตร์กับตะกร้อ เหมือนเดิม โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งทางโรงเรียนก็อนุญาต และก็รู้สึกว่า เกษียณแล้วก็ยังได้รับเงินเดือนของทางราชการ ดังนั้น เมื่อสุขภาพกาย แข็งแรงและสุขภาพจิตยังดี ก็จะสอนเด็กนักเรียนต่อไป เพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน จนกว่าจะชีวิตจะหาไม่ ประกอบกับ การได้มาสอนนักเรียน ยังทำให้สุขภาพจิตดี ไม่เป็นโรคซึมเศร้าอีกด้วย

ด้านนางช่อผกา เกตุนิล ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว กล่าวว่า ครูสนิท เป็นแบบอย่างที่ดีมาตลอด คอยช่วยดูแล ช่วยแนะนำในสิ่งที่ดีให้เราปรับปรุงตัว ทุกวันนี้ก็เอาท่านเป็นแบบอย่างในการสอนและที่สำคัญที่สุดก็ คือเรื่องการมีจิตอาสา เอาความรู้สึกของท่านมาขยายต่อๆ เพราะอยากเป็นครูที่ดีเหมือนครูสนิทบ้าง ส่วนนายไพรัตน์ เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะนาว กล่าวว่าในฐานะผู้บริหารโรงเรียน มีความภาคภูมิใจ ที่ได้บุคลากรที่ทรงคุณค่า ผู้เสียสละเพื่อให้กับทางราชการและยังแบ่งเบาภาระ ให้กับเพื่อนครูของเรา เนื่องภาระงานของครูเป็นภาระงานที่หนัก โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ ท่านสอนด้วยความตั้งใจ ทำให้การสอบโอเน็ต ได้รับคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทุกปี.

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ