หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดฝีมือคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก

วันที่ 28 เม.ย. 2561 เวลา 13:55 น.
หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดฝีมือคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก
เจ๋งสุดๆ! มทร.ศรีวิชัยร่วมตชด.สร้างหุ่นยนต์เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหวังลดความสูญเสียในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ใช้งบเพียง20,000บ.เก่งฉกาจเท่าหุ่นยนต์เมืองนอก

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ชุดกู้และทำลายวัตถุระเบิดที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ มีความเสี่ยงอันตรายสูงอาจทำให้เสียชีวิตได้ทุกกรณี ทำให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆได้จัดหาอุปกรณ์ที่สามารถปฏิบัติภารกิจแทนคนได้ เพื่อลดสูญเสียของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติภารกิจ

นางสาวกมลศรี กอเจริญ นายยศพล หาญพิชานันท์ และนายอภิสิทธิ์ กลิ่นจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมกับกองกำกับการ 8 กองบังคับ การฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้คิดค้นสร้างหุ่นยนต์เก็บกู้ และทำลายวัตถุระเบิด เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทำหน้าที่เก็บกู้ และทำลายวัตถุระเบิด"ภายใต้งบประมาณที่จำกัด"แต่มีประสิทธิภาพและความสามารถเทียบเท่า"หุ่นยนต์จากต่างประเทศ"

สำหรับการสร้างหุ่นยนต์เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดนี้  มีระบบควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์เก็บกู้ และทำลายวัตถุระเบิด หุ่นยนต์ มีระบบขับเคลื่อนชุดแขนกล และปืนยิงแรงดันน้ำ มีต้นทุนในการผลิตประมาณ 20,000 บาท สามารถทำงานด้วยการควบคุมด้วยรีโมทคอลโทรล จะใช้รีโมทคอนโทรล  แบบมีสาย และไร้สาย ที่สามารถควบคุมระบบขับเคลื่อนชุดแขนกล และปืนยิงแรงดันน้ำ เมื่อผู้ควบคุมต้องการสั่งการทำงานต่าง ๆ  ของระบบ

อาจารย์สราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย กล่าวว่า ในอนาคตจะมีการพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้ และทำลายวัตถุระเบิด เพิ่มจำนวนมากขึ้น และมีการพัฒนาระบบในการควบคุมการทำงานของเครื่อง ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ในการเก็บกู้ และทำลายวัตถุระเบิดให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และลดต้นทุนในการนำเข้าหุ่นยนต์ราคาแพงจากต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และในพื้นที่อื่นๆ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์สราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โทรศัพท์ 081 – 5374618.