เจ้าอาวาสแบ่งเงินทำบุญวัดซ่อมถนน-ไฟฟ้าในหมู่บ้าน

วันที่ 24 เม.ย. 2561 เวลา 13:55 น.
เจ้าอาวาสแบ่งเงินทำบุญวัดซ่อมถนน-ไฟฟ้าในหมู่บ้าน
ชื่นชมเจ้าอาวาสวัดที่โคราชพาลูกศิษย์ตระเวนซ่อมถนนและไฟฟ้าในหมู่บ้านมานานกว่า20 ปี

พระครูโสภณ ธรรมวิสุทธิ์ อายุ 59 ปี เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด หมู่บ้านน้อย ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้พาลูกศิษย์วัดใช้เวลาว่างหลังจากเสร็จกิจของสงฆ์ ตระเวนออกซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรมภายในหมู่บ้าน โดยใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างบรรทุกดิน ขับออกไปซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อให้ชาวบ้านสามารถสัญจรผ่านไปมาได้อย่างสะดวก และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  อีกทั้งยังใช้ความรู้ความสามารถในช่วงที่เคยเป็นฆราวาส ตระเวนซ่อมไฟฟ้าที่ใช้ส่องสว่างในหมู่บ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมานานกว่า 20 ปี จึงเป็นที่ชื่นชมของชาวบ้านและผู้ที่พบเห็น

ทั้งนี้ พระครูโสภณฯ ได้บวชจำพรรษาอยู่ที่วัดโนนสะอาด หมู่บ้านน้อย ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มานานกว่า 30 พรรษาแล้ว จึงต้องการให้ชาวบ้านได้อยู่ดี มีสุข และเพื่อให้ชาวบ้านทราบว่า พระภิกษุก็สามารถมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญได้ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่นำมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดและไฟฟ้าในหมู่บ้าน ล้วนแต่เป็นเงินส่วนตัวของพระครูโสภณ และอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งจากเงินบริจาคของชาวบ้านที่นำมาทำบุญที่วัด.