ม.6โคราชเจ๋งสอบโอเน็ตได้ร้อยเต็ม13คน

วันที่ 31 มี.ค. 2561 เวลา 17:08 น.
ม.6โคราชเจ๋งสอบโอเน็ตได้ร้อยเต็ม13คน
รร.ราชสีมาโคราชเจ๋ง เด็กม.6 สอบโอเน็ต(O-Net)คณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม รวม 13 คน

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 61 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมรื่นรมย์ อาคาร 2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นางทัศนีย์ สุวรรณภา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู และผู้ปกครอง ได้ร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 , 6/2 , 6/3 และชั้น ม.6/4 ห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จำนวน 13 คน ได้แก่1. นายทยุต เลิศวุฒิชัยกุล ม.6/12. นายศิวกร ดังกลาง ม.6/13. นายจักรินทร์ เดชโนนสังข์ ม.6/1 4. นางสาวสุทธิดา เหล็กอิ่ม ม.6/15. นางสาวณิชกุล เอื้ออนันต์ตระกูล ม.6/1 6. นายภูสิษฐ์ บุญเกิด ม.6/27. นายสหัสวรรษ ภุมรินทร์ม.6/28. นายนพณัฏฐ์นพตลุง ม.6/29. นางสาวพิชญากร ทานกระโทกม.6/210. นางสาวบงกชมาศ บัวระย้า ม.6/211. นายพัทธนันท์ สารานพกุล ม.6/212. นายสุภนัย ชัยวงษ์ ม.6/313. นายปฐพี ทาไธสง ม.6/4ซึ่งนักเรียนทั้ง 13 คน มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2560 รายวิชาคณิตศาสตร์ สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ภายหลังจากที่มีการประกาศผลสอบโอเน็ตอย่างเป็นทางการที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นการ สร้างชื่อเสียงและสร้างประวัติศาสตร์ให้กับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนฯ ก็สามารถสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 22 คน

นางสาวบงกชมาศ บัวระย้า นักเรียนชั้น ม.6/2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย หนึ่งในผู้ที่สอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็มเปิดเผยว่า หลังจากรู้ผลสอบโอเน็ตว่าได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ รู้สึกดีใจมาก คุ้มค่ากับที่อ่านหนังสือมา ความพยายามทั้งหมดได้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งอนาคตมีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นแพทย์ เพื่อรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วย โดยตลอดมาตนจะตั้งใจเรียนในชั้นเรียน และอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเสมอ เมื่อใกล้ช่วงสอบก็จะนำมาทบทวนอีกครั้งเพื่อให้เกิดความแม่นยำ โดยจะเรียนพิเศษบ้างในบางเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ แต่ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับการเรียนในชั้นเรียนมากที่สุด

ด้านนางทัศนีย์ สุวรรณภา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเปิดเผยว่า เด็กนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ปีนี้เป็นรุ่นแรกที่สามารถสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 13 คน โดยปีก่อนนั้นมีนักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 96 คะแนน ในปีนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาจากความมุ่งมั่นของอาจารย์ที่ตั้งใจสอนเมื่ออาจารย์รับทราบนโยบายของผู้อำนวยการโรงเรียน ก็จะสอนนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ และผู้ปกครองของนักเรียนมีส่วน ในการสนับสนุนให้บุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เมื่อมีกิจกรรมต่างๆ และการจัดการเรียนการสอนผู้ปกครองก็จะสนับสนุนโรงเรียนตลอดมา ที่สำคัญตัวนักเรียนเองก็มีความมุ่งมั่น และตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ดังนั้น 3 องค์ประกอบนี้จึงทำให้เกิดการสอบโอเน็ตคะแนนเต็ม 100 คะแนนขึ้น

ทั้งนี้ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้อย่างเต็มศักยภาพทุกด้านทั้งด้านวิชาการ ด้านการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะชีวิต และการร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ นักเรียนได้ฝึกฝนความรู้และเพิ่มเติมความสามารถ อาทิ การเรียนเสริมศักยภาพนอกเวลาเรียน การเข้าค่ายพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ การฝึกปฏิบัติจากห้องทดลองปฏิบัติการทั้งในและนอกสถานศึกษา การทัศนะศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาความถนัดและความสามารถของนักเรียน และการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ เป็นต้น