กรุงไทยทาบน้องแบมเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในธนาคาร

  • วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 14:06 น.

กรุงไทยทาบน้องแบมเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในธนาคาร

ธนาคารกรุงไทยทาบทาม“น้องแบม”เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลังสำเร็จการศึกษาขณะเจ้าตัวปลุกรุ่นน้องต้องกล้าแสดงออกปราบโกงถือเป็นการทำดีเพื่อประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.61 เวลา14.00น.น.ส.ปณิดา  ยศปัญญา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ มมส. ผู้ออกมาเปิดโปงเรื่องทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ป่วยโรคเอดส์ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ถึงขอนแก่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. การทำวิจัยในหัวข้อการดูแลผู้สูงอายุ มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 40  เหลือเวลาเพียง 2 เดือนในการทำงานเพื่อให้สำเร็จการศึกษาพร้อมกันกับเพื่อนร่วมชั้น ตามที่ มมส.กำหนดคือนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในเดือนพ.ค.61

ส่วนตัวเกรงใจตำรวจและทหาร ที่มาทำหน้าที่คอยคุ้มกันและรักษาความปลอดภัยในช่วงของการลงพื้นที่ทำวิจัยในจุดต่างๆ แต่เพื่อความปลอดภัยตลอดระยะเวลาของการทำหน้าที่พยานปากสำคัญในคดีทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยฯ ซึ่งได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทุกวัน ซึ่งต่างก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันจนกว่าคดีความดังกล่าวจะเสร็จสิ้น ตอนนี้ขอเดินหน้าเรื่องเรียนเป็นหลัก และเตรียมที่จะให้การกับ ป.ป.ท รวมทั้งคณะกรรมการสอบสวนของ คสช.ที่แต่งตั้งขึ้น โดยส่วนตัว ครอบครัวและทุกคนมีกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อไป เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนยากคนจน ตามที่ได้เรียนวิชาการพัฒนาชุมชนมา

ขณะเดียวกันยังคงได้รับการติดต่อจากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ มมส.,มหาวิทยาลัยขอนแก่น,มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,มหาวิทยาลัยรังสิต,ในการที่จะมอบทุนการศึกษาให้ศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโท บางมหาวิทยาลัยยังคงเสนอให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนในช่วงระหว่างการเรียนปริญญาโท อีกทั้งยังคงมีทุนจาก รพ.ราชพฤกษ์,ทุนการศึกษาจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ที่จะสนับสนุนในเรื่องของการทำงาน การเรียนต่อ และการประกอบอาชีพตามความถนัด และที่สำคัญคือธนาคารกรุงไทย ได้ประสานขอรับเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ หลังสำเร็จการศึกษาอีกด้วย ซึ่งครอบครัวขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ แต่ในระยะนี้ขอมุ่งไปที่เรื่องการเรียนให้สำเร็จการศึกษาให้ทันเพื่อนและพร้อมกับเพื่อนตามระเบียบ  มมส.กำหนด

น.ส.ปณิดา กล่าวต่ออีกว่า การมอบกำลังใจให้กับตนเองและครอบครัว แสดงให้เห็นถึงผู้ใหญ่ที่ไม่ทอดทิ้งคนที่ทำดีและทำจริง จึงอยากให้นักศึกษารุ่นร้องหรือผู้ที่พบการกระทำความผิดในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชั่นกล้าที่จะแสดงออก เพราะรัฐบาล และหลายหน่วยงานมีนโยบายที่เด่นชัดในการปราบโกงทั้งภายในหน่วยงานของตนเองและการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อเสนอของทุกหน่วยงานที่มอบให้หลังสำเร็จการศึกษาจะอยู่ที่ตำแหน่งตรวจสอบภายใน เป็นส่วนใหญ่ โดยขณะนี้ยังคงไม่สละสิทธิ์ในโอกาสที่ได้รับแต่ขอให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดก่อนในขณะนี้

ข่าวอื่นๆ