8 ข้อคิดการทำความดีของ "เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล่"

วันที่ 06 มี.ค. 2561 เวลา 14:37 น.
8 ข้อคิดการทำความดีของ "เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล่"
วรเชษฐ์ เอมเปีย หรือ "เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล่"  แนะนำ 8 ข้อคิดการทำความดี

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. วรเชษฐ์ เอมเปีย หรือ "เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล่" โพสต์ข้อความเเนะนำ 8 ข้อคิดการทำความดี เนื้อหาระบุว่า

"การทำสิ่งใด ที่ดีๆ ผมไม่สนใจใครหรอกครับ ว่าใครคิดยังไง ทำดีความดีอยู่กับเรา เมื่อเขารู้ตัวตนที่แท้จริงของผมในปัจจุบันนี้ เขาจะเข้าใจเอง ..บางคนไม่เข้าใจ..ผมจะอธิบายให้ฟังแบบเรียบง่ายครับ..ที่ผมทำแบบนี้ได้ในทุกๆ วัน กับโรงทานเชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล โรงทานของประชาชน

1.ผมไม่มีหนี้สินใดๆเลย

2.ผมไม่มีภาระครอบครัว และไม่คิดว่า จะมีครอบครัว

3.ผมอุทิศตน ให้กับประโยชน์สังคมไปแล้ว สิบกว่าปี ที่หนีออกมาจากวงการบันเทิง และไม่เคยคิดเล่นการเมือง

4.เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กับผู้ด้อยโอกาส และผู้ไม่มีโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ

5.เข้าใจในความเป็นธรรมดา เกิดแก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา

6.รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

7.รู้จักความ สงบ เย็น และเป็นประโยชน์

8.เข้าใจตัวตนของเรา รู้ใครไม่สู้รู้ตัวเรา

9.ไม่ยึดติดยึดมั่น ปล่อยวางให้ว่างเปล่า ทำจิตให้ขาวรอบ พอเพียง พอดี พอมี พอใช้ พอใจ พอแล้ว ที่เหลือ แบ่งปัน ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่