"หนูอยากมีวงโยธวาทิต"นักเรียนถือกล่องร้องเพลงขอรับเงินสนับสนุน

  • วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 10:18 น.

"หนูอยากมีวงโยธวาทิต"นักเรียนถือกล่องร้องเพลงขอรับเงินสนับสนุน

นักเรียนอ.พิมายถือกล่องบริจาคร้องเพลงตามตลาดนัดขอรับเงินจากผู้ใจบุญสนับสนุนซื้อเครื่องดนตรีใช้ในวงโยธวาทิต

ที่ตลาดนัดพิมายเมืองใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นางสาวประวีนา วงค์สุนา ครูโรงเรียนบ้านทับควาย อำเภอพิมาย ได้นำเด็กนักเรียนหญิง และ เด็กนักเรียนชายระดับชั้นอนุบาลถึง ชั้น ป.6 จำนวน 10 คน ถือกล่องรับบริจาคเงิน และร้องเพลงเพื่อขอรับเงินนำไปซื้อเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิตใช้ในโรงเรียน

นางสาวประวีณาฯ ครูโรงเรียนบ้านทับควาย ได้ เล่าว่า สาเหตุที่ต้องนำเด็กนักเรียนออกมาร้องเพลง เพื่อขอรับบริจาคเงินซื้อเครื่องดนตรี ครั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนบ้านทับควาย สังกัดสำนักงานเขตประถมศึกษาเขต7นครราชสีมา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเด็กนักเรียน ทั้งหมด 34 คน เปิดสอนในระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนน้อยที่สุดในอำเภอพิมาย และมีครูเพียงแค่ 2 คน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนต้องการ เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงโยธวาทิต เพื่อฝึกทักษะให้กับเด็กนักเรียน ได้ฝึกในช่วงที่มีงานแข่งกีฬาของโรงเรียน หรืองานกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน โดยใช้งบประมาณ เพียง 10,000 บาท

ทั้งนี้ทางโรงเรียนเองไม่มีเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อเครื่องดนตรีได้ จึงนำเด็กนักเรียน ออกมาร้องเพลงเพื่อขอรับบริจาคเงินจากผู้ใจบุญนำไปซื้อเครื่องดนตรี  ซึ่งผู้ใจบุญสามารถบริจาคเงินสบทบทุนซื้อเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนได้ที่ บัญชีธนาคาร ธกส. ชื่อ บัญชีโรงเรียนบ้านทับควาย ( ซื้อเครื่องดนตรี)เลขบัญชี 020132947759 หรือติดต่อ นางสาวประวีณา วงศ์สุนา ครูโรงเรียนบ้านทับควาย โทร 080-1496903

ข่าวอื่นๆ