โรงเรียนเปิดธนาคารทำดีได้ผล!นักเรียนมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น

  • วันที่ 22 ธ.ค. 2560 เวลา 18:39 น.

โรงเรียนเปิดธนาคารทำดีได้ผล!นักเรียนมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น

โรงเรียนเปิดธนาคารความดีได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก นักเรียนมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นได้แต้มสะสมคะแนนแลกดินสอ-สมุดปากกา-ยางลบ

เมื่อวันที่ 22ธ.ค.60 ที่โรงเรียนบ้านลานตาเมือง หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัยได้มีการเปิดธนาคารความดี เพื่อปลูกจิตสำนึก ฝังค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กนักเรียนในโรงเรียน มาได้ประมาณ 6 เดือนแล้ว ปรากฏว่า ผลดำเนินโครงการเป็นที่น่าพอใจพบพฤติกรรมของเด็กนักเรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

นายถวิล สารใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานตาเมือง กล่าวว่าโรงเรียนได้มีการเปิดธนาคารความดีมาได้หนึ่งเทอมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยแบ่งประเภททำความดีเป็น 33 ข้อ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ,ใช้ทรัพย์สินอุปกรณ์ของตนเองอย่างคุ้มค่า,ประหยัด อดออม รู้จักการออมทรัพย์เป็นประจำ,ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์,ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่ และไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เป็นต้น

การทำความดีแต่ละครั้งก็จะมีคะแนนให้ 10-20 คะแนน เมื่อสะสมความดีได้ครบ 1,500-4,000 คะแนน ก็สามารถแลกเป็นดินสอ ปากกา ยางลบ สมุด และลิควิดเปเปอร์ หรือจะแลกเป็นเงินสดจาก“กระปุกบุญ” ซึ่งเป็นเงินที่นักเรียนเก็บได้ นำไปซื้อไอติม , ผงซักฟอก , สบู่ , ยาสีฟัน , น้ำปลา ฯลฯ ก็ได้เช่นกัน

“ผลดำเนินโครงการนี้น่าพอใจมากทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น จากการทำความดีซ้ำๆเพื่อสะสมคะแนนแลกสิ่งของจนกลายเป็นลักษณะนิสัยในชีวิต เช่น รู้จักมารยาท ความมีจิตอาสา เสียสละ มีความรับผิดชอบโดยครูไม่ต้องบอกซ้ำ และมีความซื่อสัตย์ เก็บเงินเก็บของได้ก็มาแจ้งครู ซึ่งเมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้เลย” นายถวิล กล่าว.

ข่าวอื่นๆ