สองพี่น้องด.ญ.จิตอาสาจิตใจดีเก็บเงินคืนเจ้าของ

  • วันที่ 31 ต.ค. 2560 เวลา 14:08 น.

สองพี่น้องด.ญ.จิตอาสาจิตใจดีเก็บเงินคืนเจ้าของ

ด.ญ.สองพี่น้องจิตอาสาช่วยงานพระราชพิธีเก็บเงินร้อยตามหาเจ้าของ ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ทราบเรื่องตบรางวัล1พันบาทก็ไม่ยอมรับบอกต้องการทำดีถวายในหลวงร.9

เมื่อวันที่ 31ต.ค. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับเด็กหญิงทิพวรรณ บุญโสดา หรือน้องพลอย และเด็กหญิงดวงพร บุญโสดา หรือน้องชมพู่ สองพี่น้องจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรขณะแจกแจกน้ำดื่มแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ได้พบธนบัตร ฉบับ 100 บาท หล่นแล้วรีบแจ้งให้ประชาสัมพันธ์หาเจ้าของเงินสร้างความประทับใจกับผู้ที่อยู่ในงาน

นายชัยยา ยอดสง่า ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่าเด็กทั้งสองได้เก็บธนบัตรใบละ 100 บาท 1 ใบแจ้งต่อพิธีกรเพื่อประกาศหาเจ้าของเงิ นในทันทีเมื่อนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ทราบเรื่องดังกล่าวได้มอบเงินจำนวน 1,000 บาท ให้เด็กทั้งสองเพื่อตอบแทนในการทำความดี แต่เด็กทั้งสองปฏิเสธที่จะรับเงินบอกว่าอยากทำดีเพื่อเป็นการถวายในหลวง รัชกาลที่9

"การกระทำของเด็กนักเรียนจิ ตอาสาทั้งสองคนแสดงออกให้เห็นว่ าเป็นบุคคลที่มีจิตใจงดงามไม่คิดโลภอยากได้ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตนและบ่งบอกถึงความเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต สมควรยกย่อง และประกาศเกียรติคุณเพื่อให้บุ คคลทั่วไปได้ทราบและนำไปเป็นแบบอย่างในการกระทำความดี และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจึงได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์" นายชัยยา กล่าว

เด็กหญิงทิพวรรณ บุญโสดา หรือน้องพลอย กล่าวว่า ได้ทราบข่าวจากทีวีว่าจะมีการเปิดรับสมัครจิตอาสาในงานพระราชพิธีจึงได้ไปสมัครเพื่อจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลได้ช่วยเก็บขยะ และช่วยแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มาถวายดอกไม้จันทน์ ขณะที่กำลังเดินเก็บขยะก็พบว่ามีธนบัตรฉลับละ 100 บาทหล่นพื้นจึงได้เก็บขึ้นมาดูจากนั้นก็ได้รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยประชาสัมพันธ์หาเจ้าของเงิน โดยไม่คิดจะเก็บเงินไว้เองเพราะคิดว่าเจ้าของเงินคงจะเดือดร้อนที่ทำเงินหาย ซึ่งจะยังคงทำความดีต่อไปเรื่ อยๆและอยากให้ทุกคนทำความดี และน้อมนำหลักปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ