นักเรียนวังไกลกังวลร้องเพลงหน้าบ้านพ่อแสดงความอาลัย

  • วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 14:31 น.

นักเรียนวังไกลกังวลร้องเพลงหน้าบ้านพ่อแสดงความอาลัย

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลร่วมร้องเพลงถวายอาลัยหน้าวังไกลกังวลทุกวันจันทร์-ศุกร์ไปจนถึงวันที่3ต.ค.60

เมื่อวันที่12ก.ย.60 ดร.ราตรี ศรีไพรวรรณ ผอ.โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดให้มีกิจกรรม ร่วมร้อยดวงใจร้องเพลงถวายอาลัยพ่อหลวงของแผ่นดินโดยการให้คณะครูนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนวังไกลกังวลทุกคน และเด็กนักเรียนได้ร่วมกันร้องเพลงถวายความอาลัย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

กิจกรรมดังกล่าว เป็นการร่วมกันร้องบทเพลงพระราชนิพลและบทเพลงเทิดพระเกียรติ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทุกชั้นเรียน ในทุกเช้าวันจันทร์ - วันศุกร์ หลังเข้าแถวเคารพธงชาติแล้ว ตั้งแต่เวลาประมาณ  08.15  น.ซึ่งนักเรียนทุกคนจะถือภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่นำติดตัวมาจากบ้านของแต่ละคน ร่วมกันร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเทิดพระเกียรติ ในวันที่ 18 กันยายน 2560  นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลทั้งหมด เกือบ 3,000 คน จะรวมพลังร้องเพลงหน้าวังไกลกังวล ถนนเพชรเกษม โดยพร้อมเพรียงกัน และร้องต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 3 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายก่อนสอบปลายภาคเรียน

สำหรับวันนี้เป็นคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวนเกือบ 100 คน  ซึ่งได้เดินออกจากโรงเรียนมายังบริเวณหน้าวังไกลกังวล ริมถนนเพชรเกษม โดยนักเรียนแต่ละคนต่างถือพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งตั้งใจนำมาจากบ้านด้วยตนเอง เมื่อเดินทางมาถึง คณะครู และนักเรียน ได้ถวายความเคารพ และร่วมกันร้องเพลง “อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี” ด้วยเสียงอันดังและพร้อมเพรียง  สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก

โรงเรียนวังไกลกังวลแห่งนี้ เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล มีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2481 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงรับโรงเรียนวังไกลกังวลไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 79ปี โรงเรียนวังไกลกังวล ได้ให้การศึกษาแก่บุตรหลานชาวหัวหิน ให้เป็นคนเก่งและคนดี จำนวนมาก และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อเอื้อประโยชน์ทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ผ่านการเรียนการสอนของคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล

ข่าวอื่นๆ